Bestyrelsesmøde den 5. december 2017

Referat af bestyrelsesmøde i DKG den 5. december 2017

Deltagere: Alle bestyrelsesmedlemmer
Dirigent: Kirsten Monrad
Referent: Troels

Ad 1. Medlemsstatus
Vi er pt. 5020 medlemmer.
Sidste gang introkursus i december blev udbudt blev der udsolgt meget hurtigt. Det var i modsætning til i november, hvor der gik et par dage. Noget af forklaringen er måske den åben hus dag vi havde sidst i november.
Bestyrelsen tager på sit møde i januar stilling til om der skal lave flere introkursus i sæson 2017-2018.

Ad 2. Dåb 2018
Der er dåb den 3. februar 2018. Der var et ønske om der kom noget mere kraft og saft i dåben, og der blev som eksempel på det nævnt dåben 2004, hvor der ligger et indslag på YouTube.
Per og Dorrit står for bestyrelsen for organisering af arrangementet sammen med Anders Hjorth.

Ad 3. Tænketank
Der er god gang i arbejdet. Der blev redegjort for de tre modeller som tænketanken arbejder med. Der er næste møde i tænketanken mandag den 8. januar 2018, og et længere møde søndag den 28. januar 2018.

Ad 4. Adgangskontrol
Der havde været gennemført adgangskontrol en søndag aften inden gus. 35 personer havde deltaget i adgangskontrollen. Der havde ikke været problemer i nogen tilfælde. Data fra nøgletælleren og fra besøgsregistreringen tyder på, at det kun er i ca. halvdelen af tilfældene, at der sker åbning med nøgle (typisk fordi flere gå ind ved den samme nøgleåbning). Bestyrelsen vil undersøge mulighederne for indførelse af en sikkerhedskarrusel, som man f.eks. kender det fra Charlottenlund.

Ad 5. Gusmestermøde
Der havde været afholdt gusmestermøde som Dorrit havde deltaget i. Der bliver uddannet et nyt hold gusmestre i foråret (5-8 personer). Bestyrelsen var enig i et forslag fra gusmestrene om, at der på helligdage, som ikke falder på en søndag, guses på søndagstidspunkterne, men at eftermiddagsguset er ikke duftfrit. De tre koordinatorer for gusmestrene deltager i bestyrelsesmødet i januar. Her skal der bl.a. drøftes gustidspunkter for foråret 2018.

Ad 6. Aktindsigt over henvendelser til kommunen om DGK i foråret og sommeren 2017
Punktet flyttes til et senere bestyrelsesmøde.

Ad. 7. Vicevært
Bodil er startet. Der er lagt bog, hvor man kan skrive om opgaver til hende. En tilsvarende laves fra bestyrelsen, hvor hun også skriver hvad hun laver. Pt. arbejder hun på Helgoland om fredagen, men det kan måske blive flyttet til om onsdagen. (Thomas Trier har henvendt sig til bestyrelsen om opgaver, han kunne løse med honorar og bruge i sit studie. Bestyrelsen var enige om at afvise dette tilbud, da Thomas tidligere har fået et bud om at varetage disse opgaver. Da det er et person spørgsmål medtages dette ikke i de offentlige tilgængelig del af referatet).

Ad 8. Lille Helgoland
Johnny Cash stopper med at føre tilsyn med Lille Helgoland. Bestyrelsen tager på januar-mødet stilling til hvem der skal overtage dette arbejdet.

Ad 9. Saunatemperatur
Der har været et ønske om at saunatemperaturen på den store sauna på herreafdelingen skal sættes op til 90 grader. Den er i dag 80 grader. Den lille sauna på herreafdelingen er på 90 grader. Bestyrelsen besluttede, at holde fast ved den nuværende temperatur, for at sikre valgmuligheder. Der ses på om der kan gøres noget ved temperaturfaldet, når varmen pga. timeren stopper. Det kan muligvis være en forklaring på, at den store sauna nogle gange føles kold.

Ad 10. Nytårskur og kontortid januar
Thomas og Dorrit står den organisering. Den ligger kl. 14.00 og koordineres med saunaguset kl. 15.00.
Troels hjælper Thomas med kontortiden i januar (den 6. januar 2018, kl. 11-12).

Ad 11. Diverse henvendelser herunder pressehåndtering
Håndtering af en række konkrete henvendelser blev vendt. Der var enighed om at vi ved seriøse pressehenvendelser skulle være så imødekommende som det praktisk er muligt. Et medlem fra bestyrelsen tager med den pågældende person fra pressen rundt på anlægget, besvare spørgsmål, formidler kontakter til Teambade, medlemmer, etc. Henvendelse fra haveforening udsættes til et senere bestyrelsesmøde (et sommerønske om at kunne bruge anvende Lille Helgoland)

Ad 12. Mødeplan forår 2018 og opgaver frem til næste generalforsamling
Kommende bestyrelsesmøder
Tirsdag den 9. januar 2018, kl. 18.30
Torsdag den 8. februar 2018, kl. 18.30
Tirsdag den 6. marts 2018, kl. 18.30
Tirsdag den 10. april 2018, kl. 18.30 (forberedelse af generalforsamling)

På januar mødet skal vi overveje om der skal arbejdes med vedtægtsændringer op til generalforsamlingen.
Der skal tages stilling til om der skal laves en natlukning af badeanstalten i nattetimerne f.eks. fra kl. 00.00 til kl. 05.00 i de mørke måneder (f.eks. fra og med november til og med februar).