Referat af bestyrelsesmøde den 2. februar 2015 kl 18.00

Deltagere : Brille,Per, 2 x Kirsten, 2x Thomas. Afbud fra Jørn

Dagsorden :

    • Fællessauna
    • Dåb og dåbsfest
    • Diverse opfølgnng og orientering

Ad 1 – Fælles sauna
Besluttet at lade Logik og co udføre opgaven i totalentreprise, med arkitektfirmaet H+ som bygherrerådgiver. Kontrakterne kommer forbi advokat inden underskrift. Logik overtager projekteringsopgaven, herunder alle ingeniøropgaver fra arkitekterne. Der overføres 100.000 kr i honorar fra arkitekt til entreprenør for projektering. Vi er enig om pris fra Logik på ca 2 mio kr for saunaen. Logik skal bruge 12 hele arbejdsuger til at bygge saunaen og 2 uger til at starte op og forberede byggeplads. Vi afventer byggetilladelsen. Alle øvrige godkendelser er indhentet. Så snart byggetilladelsen er der, går Logik i gang. Der vil blive afholdt byggemøder 1 gang ugentligt. Vi spørger Jørn om han vil deltage i disse. Vi tror ikke længere på at saunaen når at blive færdig 1. maj, men vi håber selvfølgelig på at byggetilladelsen kommer ”i morgen”.

Ad 2 – Dåb og dåbsfest
Kører planmæssigt. KB har et fint samarbejde med morgenholdet om planlægning og bemanding af opgaverne. Per klarer indkøb. Der er orienteret om at alt er reserveret til dåben fra kl 10 til 16.
TT har styr på arrangementet og musikken i sundby sejl.

Ad 3 – Diverse
Medlem ville tage et ikke medlem med ind den 17.jan. Hun blev forhindret heri af et andet medlem. På den baggrund er bestyrelsen enig i, at give pågældende karantæne i 3 mdr.
Der ligger uafhentede nøgler hos Mejlshede som medlemmer har bestilt. TF og KMJ følger op herpå.
TF og KMJ tager kontortiden den 7. februar
TT og TF tager et møde med Mejlshede om låsene. Der er meget reparation.
Generalforsamling i VID i marts i Kerteminde.
Efter dåben skal vi i gang med at tænke GF i DKG.

Kirsten 10.febr 2015