Referat af bestyrelsesmøde den 2. december 2014 kl 18.00

Deltagere : Jørn, Per, 2 x Kirsten, 2x Thomas. Afbud fra Brille

Dagsorden:
1 Fællessauna
2 Medlemsstatus
3 Dåb
4 Kalender
5 Generel orientering og siden sidst

Ad 1.
Arbejdet skrider planmæssigt frem. Saunaen forventes stadig at stå færdig 1. maj.

Ad 2.
Vi har annuleret ca. 300 nøgler på grund af manglende betaling. Det er en udmeldelse på under 10%, og lidt mindre end vi havde forventet. Vores økonomiske situation er ganske udmærket. Vi har en likviditet på næsten 4,8 mio kr.

Ad 3.
Besluttet at dåben starter 7/2 kl 13 på Helgoland, med fest fra kl 17 i Sundby sejl.
2xkirsten, TT og JJ planlægger forløbet.

Ad 4.
Fastsat bestyrelsesmøder til 12. jan, 2. febr, 9. marts og 13. april alle dage kl 18.00.
Nytårskur 1. jan kl 14
Dåb 7. februar kl 13, med dåbsfest kl 17 i Sundby sejl.
Standerstrygning 11. maj kl 18
Generalforsamling 26. maj , holdes i Amager Bio

Ad 5.
Der har været møde med rengøringsselskabet. Rengøring er ændret til at starte kl 9.30, toiletterne bliver rengjort på alle 5 hverdage, herudover er det bl.a. aftalt at toiletterne fremover rengøres med rodalon for at fjerne tislugt, og at vandstøvsuger kun anvendes på toiletterne , og at tilsyn intensiveres.
Jørn sætter førstehjælpskasser og skilte med vejledning om hjælp op.
Jørn overvåger fugtproblemer i omklædningsrum, og iværksætter det fornødne, herunder feks om der skal monteres solcelle drevet ventilation.
TT kontakter gusmestrene om uændrede gustider
TT deltager i brugermøde den 11. dec i Team Bade.
TT laver opslag om at alle skal bruge nøgle både ved ind og udgang af hovedlågen
TF og KMJ laver udkast til nyhedsbrev

Ref. KMJ 8. dec 2014