Referat af bestyrelsesmøde den 16.august 2017

Det Kolde Gys
Bestyrelsesmøde den 16.august 2017 kl 18.00

Deltagere : Rasmus, Dorrit, Per Thomas, 2x Kirsten, afbud fra Troels.

Dagsorden :
1. Intro efteråret 2017
2. Diverse opfølgning
3. Personsag
4. Bestyrelsesmøder efteråret 2017

Intro efteråret 2017

Der afholdes introduktion 30/9, 4/10 og 7/10. Der åbnes for tilmelding den 1. sept kl 10. Der varsles herom i god tid. Der reserveres 4. og 7. nov og 5. dec til intro. Disse datoer meldes ikke ud før senere på, så de kan ændres .

Diverse opfølgning

Kirsten B og Rasmus samler op på mangler og udeståender vedr. byggerierne.
Der bestilles thekøkken til fælleshuset.
Per tager teten på adgangskontrol og intensiverer den.
Dorrit deltager fremover i gusmestermøderne.
Thomas og Kirsten J orienterer om kontingent, medlemsoptag, ajourføring af conventus mv.

Bestyrelsesmøder efteråret 2017

Der er aftalt bestyrelsesmøde den 5/9, 12/10 og 1/11. Alle dage på Helgoland. Tidspunkt fra kl 18.00. nærmere tidspunkt udmeldes senere.

Kirsten 29. aug 2017