Referat af bestyrelsesmøde den 16. august 2015

Referat af Bestyrelsesmøde den 16.august kl 18.00 på Helgoland

Deltagere : Jørn, Per, Dorrit, 2 x Kirsten, 2 x Thomas

Dagsorden :

Status medlemsoptag
Børnemedlemsskab, koordinering af opsynsprøve
Status fællessauna
Kontingentbetaling 2015/2016
Efterårets bestyrelsesmøder, standerhejsning, julefrokost og dåb
Diverse opfølgning og orientering

Status medlemsoptag

De 300 intropladser i september blev besat på under 2 døgn. Vi besluttede at opslå 200 yderligere den 3. og 5.oktober.
Alle introhold i sept bliver bemandet af Per, Jørn og kmj. Kb kommer den 5. og den 12., Dorrit den 8. TF tager kontortid den 5. og kommer muligvis også den 12. TT den 8. og muligvis også den 12.

Børnemedlemsskab, koordinering af opsynsprøve

Teambade har sagt nej til børn på Helgoland uden for den officielle åbningstid, medmindre deres voksne har taget en opsynsprøve.
Dorrit tager kontakt til Teambade så vi kan tilbyde denne opsynsprøve og dermed bevare børnemedlemmerne. Dorrit koordinerer også det videre i forhold til børnemedlemsskabet. Der optages ikke børnemedlemmer før dette er på plads.

Status fællessauna

Saunabyggeriet blev delvis stoppet i begyndelsen af august. De store panoramavinduer skulle leveres og monteres i en periode på godt en uge. Dette krævede at der skulle være en større afspærring på platformen. Der var bragende sol og fyldt med sommergæster, og Teambade kunne naturligvis ikke acceptere at platformen blev afspærret. Vinduesleverancen blev derfor udsat og hele byggeriet bliver dermed senere færdigt. Det er ikke noget problem, for saunaen er stadig færdig inden sæsonen for alvor starter. Vinduerne bliver leveret og monteret i begyndelsen af september.
Arbejdet skrider i øvrigt fint frem og vi er meget begejstrede for de flotte bænke.
Vi drøftede hvordan vi kan sikre at bænkene ikke bliver sorte og hvordan vi kan bevare dem bedst muligt. Der er et problem med at alle ikke sidder på et tilstrækkelig stort og tykt håndklæde, og der er et problem med sorte fødder på bænken. Mændene er generelt gode til at sætte deres fødder på et håndklæde, og kvinderne er gode til at have håndklæde i ryggen. Der er to forskellige håndklædekulturer. Vi bliver nød til at skilte i den nye sauna om brug af tilstrækkelig effektivt håndklæde og vi må også overveje at udskifte den sorte gummibelægning foran saunaen.

Kontingentbetaling 2015/2016

Kontingent opkræves ultimo august, med betalingsfrist den 30. sept, så det fremgår af betalingsoversigten for september.
Nets udsender girokort til medlemmer som ikke er tilmeldt betalingsservice
Der etableres også en mulighed for betaling med dankort på hjemmesiden. Denne mulighed etableres først ca den 12. sept., så man kan tjekke om beløbet bliver trukket på betalingsservice, inden man overfører via dankort.
Der er således mulighed for at betale kontingent, selvom girokortet er blevet væk.
Vi annoncerer massivt om betaling af kontingent både med mail til alle medlemmer, og på hjemmesiden og facebook. Vi sender ikke erindringer ud til restanter. Vi sletter dem der ikke betaler, fordi manglende betaling bringer medlemsskabet til ophør. Vi orienterer ikke dem der er blevet slettet. De kan se det i conventus og deres nøgle giver ikke adgang.

Efterårets bestyrelsesmøder, standerhejsning, julefrokost og dåb

Der er bestyrelsesmøde den 9. september, 6. oktober, 10. november og 1. december, alle dage kl 18 på Helgoland. Kb har aftalt julefrokost den 29. november og dåbsfest den 6. februar i Sundby Sejl. Dato for standerhejsning og indvielse af fællessauna afventer næste bestyrelsesmøde.

Diverse opfølgning og orientering

Besluttet ekstra afskærmning i teknikrum såfremt Teambade ønsker det. TT har opgaven.
Besluttet indkøb af højtryksrenser til rengøring af trapper. Per har opgaven.

Kirsten, 31.august 2015