Referat: Bestyrelsesmøde 12. okt 2017

Deltagere : Rasmus, Per, Dorrit, Troels, Thomas, 2x Kirsten.
Dagsorden :

1   Medlemsstatus, herunder introhold den 5. dec ?
2  Iværksættelse af tænketank
3   Iværksættelse af nøgletjek
4   Generel opdatering af alle vedr.  trapper, ovne, bruser, damesluse,thekøkken, dæk, låse
5   Gulve i nye saunaer
6   Tilrettelæggelse og strukturering af bestyrelsesmøder 
7   Ikke driftsbundne opgaver frem til generalforsamlingen
8   Økonomisk status
9   Samarbejdet med gusmestrene
10  Cykler på broen 
11  Indbydelse til frivilligaften
12  Opslag i diverse saunaer om reglerne
13  Fastsættelse af gæstedag
14  Begivenhedskalender frem til og med dåb
15  Evt

Ad 1 – Medlemsstatus, herunder introhold den 5. dec ?
Et meget foreløbig tal siger knap 5.000 medlemmer incl novemberoptaget. Heraf 550 nye medlemmer . Der er et frafald på 320, det tilsvarende tal fra sidste år var 305, men i betragtning af at vi havde en tilgang på 1.100 medlemmer sidste år, er der tale om et procentvis fald i afgang. Der er sendt 2 mails til alle medlemmer om betaling og der har været flere opslag og betalingsfristen blev forlænget til den 10. okt, så medlemmerne kunne få hjælp på kontormødet den 7. okt. De der ikke har betalt, er udmeldt og deres nøgler bliver annulleret i løbet af uge 42.
Introholdene i november blev lagt på hjemmesiden den 7. okt kl 15. Der var mange lige i starten, så klingede det af, og den sidste plads blev først taget mandag kl 21.
Vi besluttede alligevel at afholde 2 introhold den 5. dec.kl 15 og 16.30. Der vil være tilmelding til holdene fra søndag den 19. nov kl 12. Hvis der ikke er tilstrækkelig interesse / hvis holdene ikke bliver fyldt op, vil de blive aflyst og indmeldelsesgebyret tilbageført.

Ad 2 – Iværksættelse af tænketank
Rasmus og Per indgår som bestyrelsesmedlemmer . Der er kun kommet to henvendelser om at deltage i tænketanken. Rasmus indkalder disse to og de tre der blev valgt på gf til et første møde, hvor det skal handle om hvordan tænketanken får flere medlemmer og bliver bredt funderet.

Ad 3 – Iværksættelse af nøgletjek
Der er problemer med at ikke medlemmer medtages, og at tidligere medlemmer fortsat bliver lukket med ind. Der iværksættes derfor hyppige nøgletjek . Per er ansvarlig for at organisere og iværksætte.

Ad 4 – Generel opdatering af alle
Rep af dæk, plankeværk og toiletter samt placering af udendørs bruser afventer Team Bade, ny trappe er opsat mod nord på herreafd, vi har betalt den, sten i fællessauna afsyret, saunaovne gennemgået, låse er ændret til at være åbne fra morgen til midnat, logik har udbedret diverse småopgaver, logik laver ny damesluse samt thekøkken i nær fremtid.
Sundby rengøring bestilles til afrensning af trapper og hovedrengøring af de små saunaer.

Ad 5 – Gulve i nye saunaer
Gulvene er meget varme. Det er de faktisk også i de små saunaer, men her har vi ikke lagt mærke til det i samme grad, fordi man ikke går rundt i dem. Vi besluttede at leve med de varme gulve og bruge bademåtte løsningen. Ulla eksperimenterer med forskellige materialer i fællessaunaen.

Ad 6 – Tilrettelæggelse og strukturering af bestyrelsesmøder 
Forsøger en opstramning på møderne så de kan afsluttes på 3 timer og referatet skrives under mødet. Troels skriver referatet på næste møde.

Ad 7 – Ikke driftsbundne opgaver frem til generalforsamlingen
Vi har en række opgaver som vi skal have skubbet til inden næste gf. Der er etablering af helårlig fællesafdeling som også ligger i tænketanken , men f.eks også :
– En ny hjemmeside som ikke er i html så den er enkel at tilgå. TF vil gerne aflastes fra den nuværende.
– Udvidelse af badeanstalten
– Vedtægtsændring om skriftlig afstemning – så det bliver muligt at få indflydelse på beslutningerne, selvom man ikke kan komme på gf
– Vi skal finde en ny kasserer fordi TF ikke ønsker at fortsætte efter næste gf

Ad 8 – Økonomisk status
Vi gennemgik hovedposteringerne. Alt ser fornuftigt ud.

Ad 9 – Samarbejdet med gusmestrene
Dorrit deltager som bestyrelsesmedlem på alle gusmestermøder. Dorrit orienterede fra mødet i sept. Mødet forløb meget hyggeligt og i en dejlig positiv tone. Alle var enige om, at det var vigtigt, at det er det gode samarbejde, der skal være i fokus, og at der skal tages hensyn til de mange forskelligartede meninger, der er om gus og badning blandt de knap 5000 medlemmer.
Der blev diskuteret gustider, og gusmestrenes forslag blev videregivet til bestyrelsen .
De endelige tider ligger på hjemmesiden
Der var bred opbakning til at være primusmotor i standerhejsningen i forhold til bespisningen .
Det blev også en festlig dag med dejlige pølser og cocktails.
Ønsket var også fremover at deltage aktivt i foreningens fælles aktiviteter.
Julegus bliver 17. december, og betalingen vil foregå som ved dåb og julefrokost på  Foreningens hjemmeside.

Ad 10 – Cykler på broen
Der er klager og henvendelser om at morgenholdet sætter cykler på broen. Vi skriver til morgenholdet herom.

Ad 11 – Indbydelse til frivilligaften
Troels sender invitation til frivillige middagen

Ad 12 – Opslag i diverse saunaer om reglerne
Rasmus sætter opslag op om reglerne i saunaen, så ingen er i tvivl om at det kun er dig og dit håndklæde der må komme i saunaen, at der ikke må være hud på træ og at håndklædet skal være tykt så der ikke svedes igennem det.

Ad 13 – Fastsættelse af gæstedag
Der afholdes gæstedag søndag den 12. nov fra kl 9 til 18. Morgen og aftengus afholdes, men eftermiddagsguset aflyses.

Ad 14 – Begivenhedskalender frem til og med dåb
Der er flg begivenheder / møder frem til dåben
De er lagt i kalenderfunktionen på hjemmesiden

Kalender


1. nov kl 18 bestyrelsesmøde. Fælleshuset er optaget
4. nov kl 11 -12 kontortid, bestyrelsen har træffetid på helgoland
4. nov kl 11 og 12.30. Introduktion af nye medlemmer. Fælleshuset er optaget.
4. nov kl 19 Fuldmånebadning . Fælleshuset er optaget
7. nov. Kl 15 og 16.30 . Introduktion af nye medlemmer. Fælleshuset er optaget.
12. nov fra kl 9-18 gæstedag. Eftermiddagsgus er aflyst
17. nov kl 18 frivillig middag
22. nov kl 18.30 gusmestermøde . Fælleshuset er optaget
2. deck l 11-12 kontortid, bestyrelsen har træffetid på helgoland
3. dec julefrokost i Sundby sejl
3. dec kl 19 fuldmånebadning kl 19 ?? Fælleshuset er optaget
5. dec Kl 15 og 16.30 . Introduktion af nye medlemmer. Fælleshuset er optaget.
5. dec kl 18 bestyrelsesmøde. Fælleshuset er optaget
17. dec julegus. nærmere følger om tidspunkt . Fælleshuset er optaget
1. januar kl 14 Nytårskur Fælleshuset er optaget
2. jan kl 19 Fuldmånebadning . Fælleshuset er optaget
6. jan kl 11-12 kontortid, bestyrelsen har træffetid på Helgoland
13. jan kl ? julefrokost for gusmestre . Fælleshuset er optaget
31. jan kl 19 Fuldmånebadning , med måneformørkelse Fælleshuset er optaget
1. februar kl 18.30 gusmestermøde . Fælleshuset er optaget
3. febr Dåb tidspunkter følger

Kirsten 14.okt 2017