Referat: Bestyrelsesmøde 8. feb 2018

Referat af bestyrelsesmøde i det Kolde Gys den 8. februar 2018

Deltagere: Kirsten Monrad, Kirsten, Dorrit, Rasmus, Per og Troels. Afbud fra Thomas.

1. Generalforsamling. Dato, lokale dirigent, mv herunder valg til bestyrelsen
Vi kan ikke bruge Amager Bio der er under ombygning indtil november.
Dorrit undersøger festsalen på Gerbrandtsskolen i perioden 29-31. maj.
Kirsten M undersøger om advokaten fra de tidligere generalforsamlinger er ledig i den periode.
Der holdes opstillingsmøde i marts, hvor der orienteres om bestyrelsesarbejdet. Thomas har meddelt, at han ikke genopstiller som kasserer. Dorrit og Troels er også på valg.

2. Jubilæum – herunder bog
Det drøftes nærmere på bestyrelsesseminaret om formen på bogen. Skal det være en bog skrevet af et par forfattere, eller en antologi med bidrag fra flere forskellige.

3. Tænketank – status for overvejelserne, behandling af kommentarerne fra spørgeskemaundersøgelsen.
Tænketanken arbejder med forskellige modeller til at skabe plads for alle tre segmenter om sommeren, og hvordan de forskellige modeller kan præsenteres og drøftes med medlemmerne, inden de behandles på generalforsamlingen.
Efter en længere drøftelse blev det besluttet, at det drøftes på bestyrelsesseminaret om der skal laves en maskinel bearbejdning af de kvalitative kommentarer. Anders opsamling på de ønsker, der kunne læses ud af kommentarerne, cirkuleres i bestyrelsen.

4. Sundhedsprojektet fra Rigshospitalet
Vi er blevet kontaktet af forskere fra Rigshospitalet om gennemførelse af en undersøgelse af virkning af vinterbadning på dannelse af brunt fedt, og dermed kan forebygge livsstilsygdomme som diabetes og hjertekar sygdomme. En gruppe af forsøgspersoner skal vinterbade 3 gange om ugen fra efteråret til foråret. Et medlem af DKG skal følge dem, og stå for det praktiske. Bestyrelsen var positiv overfor, at forsøgsgruppen kan få adgang til DKG. Der laves en nyhed som præsenterer forsøget til offentliggørelse i eftersommeren før forsøget går i gang.

5. Emner bestyrelsesseminar
Afholdes lørdag den 18, marts fra kl. 11.00
Bog projekt
Vedtægtsændringer om brug af urafstemninger
Tænketank
Behandling af de kvalitative kommentarer fra spørgeskemaundersøgelsen
Hvor mange kan vi være – grænser for vækst

6. Evaluering dåb
Der havde været meget positive tilbagemeldinger omkring arrangementet både på eftermiddagsdelen og på aftendelen.
Der gennemføres detailevaluering i dåbsgruppen, der skal bl.a. ses på musikken til dagsarrangementet og hvad der skal serveres af varm drik til gæsterne-

7. Småpunkter: Karussel, Henvendelse fra gusmestrene, Gymnastikredskaber, Lokaludvalget, frivillig middag og eventuelt

7.1. Karrusel: Per undersøger erfaringerne fra Charlottenlund, og rykker lokal håndværker omkring et tilbud på opsætning

7.2. Henvendelse fra gusmestrene:
1. Cocktailgus den 20/4 (passer datoen bestyrelsen og kan vi bruge samme opkrævningssystem (conventus) som sidst)
Svar: Det er ok
2. Saunaens dag den 14/4 (kan vi lave lidt flere gus denne dag og bruge eksempelvis birkekvaste)
Svar: De ekstra gus skal være oliefri, men OK med birkekvaste, der dog forudsætter dog efterfølgende oprydning – kom med et mere udspecificeret forslag
3. Sommergus Hvilke dage og tider ønsker bestyrelsen at vi guser i sommersæsonen. Hvornår slutter vintergussæsonen i år og hvornår starter vi sommergussæsonen.
Svar: Det ved vi først senere. Bestyrelsen vender tilbage.

7.3. Gymnastikredskaber
Nogle af gymnastikredskaberne hos herrerne er gået i stykker. Der kan købes nye redskaber ind inden for en beløbsgrænse på 5.000 kr.
7.4. Lokaludvalget
Der var ikke nogen der umiddelbart havde lyst til at gå ind og overtage Thomas plads i lokaludvalget.

7.5. Frivillig middag
Der afholdes frivillig middag fredag den 16. marts. Vi bliver ca. 30 deltagere. Der blev drøftet forskellige steder til afholdelse af arrangementet.