Referat af bestyrelsesmøde 5. september 2017

Bestyrelsesmøde den 5.sept 2017 kl 18.30 på Helgoland
Deltagere : Rasmus, Dorrit, Troels, Thomas, 2x Kirsten, afbud fra Per.
Dagsorden :
1. Møde med forvaltningen
2. Intro efteråret 2017
3. Diverse opfølgning
4. Personsager

Ad 1 – Møde med forvaltningen
TF,KB og KMJ har haft møde med Kultur-og Fritidsforvaltningen som opfølgning på TF og KMJ’s foretræde for udvalget den 21. juni. Der blev drøftet mulighed for fælles nøgenbadning i perioden fra 1. maj til 1. oktober, og manglende vedligehold på badeanstalten, herunder toiletternes ringe stand.

Ad 2 – Intro efteråret 2017
Der afholdes introduktion den 30/9 kl 11 og 12.30, den 4/10 kl 15 og 16.30 og den 7/10 kl 11 og 12.30. Alle pladser blev taget på 2 timer. Mange gik på lige kl 10.00 og systemet meldte derfor fuldt optaget. Pladserne blev dog frigivet igen så de ihærdige fik plads.
Bestyrelsen deltager på alle introhold, dog ikke Rasmus og den 4. okt heller ikke Troels. Vi indkalder hjælpetropper i fornødent omfang når tiden nærmer sig.
Der holdes også intro den 4. og 7. nov. Der vil være tilmelding til novemberholdene lørdag den 7. oktober kl 15 på hjemmesiden.
Der reserveres også til intro den 5. dec . Denne dato meldes ikke ud før senere, så den kan ændres .
På nuværende tidspunkt regner vi således med at optage 600 nye medlemmer i andet halvår af 2017.

Ad 3 – Diverse opfølgning
Kontingent Der er udsendt mail til samtlige medlemmer om kontingentbetaling, og der er åbnet op for betaling med mobilpay og visa/dankort. Vi vil dog stadig helst have betaling på det udsendte girokort eller en aktiv betalingsserviceaftale. Medlemmerne skal derfor opfordres til at bruge det fremsendte girokort.
Hvis man ikke ønsker at fortsætte, skal man undlade at betale.
Saunaovne og temperaturstyring. Thomas Trier vil gerne bistå med styring af ovnene og sammen med Ivan , udskiftning/afkalkning af stenene. Det blev besluttet.
Saunaregler. I de to nye saunaer gælder de samme regler som i den store fællessauna. Dvs Ingen badetøj, tøfler og flasker og et tykt håndklæde som er stort nok til at der ikke kommer hud på træ. Kun dig og dit håndklæde. Rasmus laver skilte
Børn. Det er fortsat således at børn kun er på fællesafdelingen. Og fra 1. oktober kun om søndagen fra 9 til 14. Børn i barnevogn kan medtages på herre og dameafd. når som helst.Børn kan medtages på Lille Helgoland når som helst.
Det skal være egne børn/børnebørn og de skal være sammen med forælder/bedsteforælder under hele opholdet.
Tænketank. Der indkaldes interesserede til tænketanken. KMJ laver opslag
Standerhejsning Der holdes standerhejsning og indvielse af de to nye huse den 30. sept. Kl 15. Vi beder morgenholdet og gusmestrene om bistand.
Dækudvidelse vi udvider soldækket på dame og herre ved at lægge brædder på de yderste felter.
Ferskvandsbruser vi har fået lov til at etablere en ferskvandsbruser. Det bliver med afløb ned i vandet, så der må ikke bruges sæbe. Det bliver med koldt vand. Udfordringen er at finde en placering.
Frivilligemiddag en lang række medlemmer bistår i det daglige til vores fælles bedste, det være sig som gusmester, med oprydning, ved arrangementer, vask af måtter mv. Vi vil gerne invitere alle disse til en festlig sammenkomst lørdag den 17. nov kl 18 i Sundby sejl. KB reserverer SS

Ad 4 – Personsager
Behandlet 3 henvendelser vedr personsager
1 om genoptagelse som gusmester. Bestyrelsen imødekommer henvendelsen
1 om anmodning om eksklusion af medlem. Bestyrelsen imødekommer ikke henvendelsen
1 om genoptagelse af medlem eskluderet på generalforsamling. Bestyrelsen imødekommer ikke henvendelsen.

Næste møder mv : BM 12. okt og 1. nov, kontortid 7. okt, 4. nov og 2.dec, standerhejsning 30. sept kl 15, intro 30. sept, 4. og 7. okt, frivillige middag 17. nov, julefrokost sundby sejl den 3. dec

Kirsten 9.sept 2017