Ref. af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 21. februar 2015 kl 17.30 hos Per

Deltagere : Jørn,Brille,Per, 2 x Kirsten, 2x Thomas.

Dagsorden :

Byggeri og mobilsauna

Teambade har meddelt os, at de den 3. marts iværksætter byggeri i byggefeltet til højre for indgangen.
De skal bruge hele arealet foran byggefeltet til arbejdsplads og materialer, og har derfor meddelt os, at vi skal have fjernet springerslottet og fællessaunaen inden den 3. marts.

Vi har spurgt om vi kunne få lov til fortsat at låne mobilsaunaen, og så placere den et andet sted, men Teambade ønsker saunavognen tilbage nu, så den også kan udlånes til andre. Teambade henviser også til, at saunavognen formentlig kan skubbes ind ad broen, når containeren og springerslottet er fjernet, og dermed bliver udgiften til fjernelse betragtelig mindre, end da vognen kom ud på badeanstalten.

Det giver os store udfordringer. Dels fsv angår den stærkt reducerede saunakapacitet, dels må vi forvente at brug af fællesomklædning og bademulighed i børnebassinet bliver indskrænket, når byggeriet pågår.

Efter en grundig drøftelse, besluttede vi følgende omkring brug af dame- og herreafdelingerne:

Herreafdelingen bliver fællesafdeling om morgenen indtil kl 09 på hverdage, og indtil kl 12 på lørdage og søndage samt alle dage fra kl 16 til kl 20.

Dameafdelingen bliver fællesafdeling alle dage fra kl 16 til kl 20.

Det gælder både sauna og omklædning og badning.

Baggrunden for etablering af fællestid er, at vi dels får en bedre udnyttelse af vores faciliteter og dels tilgodeser den store gruppe, som ønsker den ikke kønsopdelte brug.

Børn af begge køn kan være på herre og dameafdeling i fællestiden. Dog kun indtil kl 19. I den kønsopdelte tid, anvender vi svømmehalsreglerne om at børn fra 7 år og op, følger eget køn.

Halvtaget på servicebygningen, inde på dameafdelingen, vil blive inddraget til depot, og der vil derfor også være et byggeri her i den næste periode. Om end dog ikke af samme omfang, som det øvrige byggeri.

Vi vil bede gusmestrene om at tage stilling til i hvilket omfang, der fortsat kan være gus. Såfremt der skal være gus, vil det kun foregå i herresaunaen. Hvis der er gus uden for fællestiden, vil der naturligvis være adgang også for damerne.

De næste måneder bliver en udfordring for alle, men vi håber at den lyse tid og de kommende soltimer vil kunne kompensere.

Vi udsender nyhedsbrev til alle medlemmerne, og orienterer med opslag på hjemmeside, facebook og i omklædningsrummene.

Kirsten 22.febr 2015