Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/a/f/b/detkoldegys.dk/httpd.www/wp-config.php on line 23 Bestyrelsen – Det Kolde Gys

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Der holdes bestyrelsesmøde ca 10 gange hver sæson. Bestyrelsen varetager de overordnede linjer i foreningens drift og udvikling. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts

Bestyrelsen 2018/2019 

Kirsten Monrad Jensen, formand
Lis Meyer, kasserer
Bonjek Hertz Pedersen
Per Nørgaard Andersen
Dorrit Erlandsson
Troels Norup Panild
Rasmus Klinck