Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Der holdes bestyrelsesmøde ca 8 gange hver sæson. Bestyrelsen varetager de overordnede linjer i foreningens drift og udvikling. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Foreningens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts

Bestyrelsen 2022/2023 

Kirsten Monrad Jensen, formand
Lis Meyer, kasserer
Bonjek Hertz Pedersen
Per Nørgaard Andersen
Dorrit Erlandsson
Troels Norup Panild
Rasmus Klinck