Nyhedsbrev til medlemmerne februar 2016

Kære alle gysere
Her midt på vinteren har vi forskelligt som vi kan orientere jer om.
1. Ændrede rammer for vores brug af Helgoland
Kultur og fritidsforvaltningen (KFF) har et generelt ønske, om at deres anlæg benyttes mere. Det gælder også badeanstalten Helgoland.
KFF ønsker også, at det stadig skal være muligt at vinterbade fra Helgoland og at vinterbadning skal foregå under sikre og trygge rammer.
KFF vil derfor holde porten til Helgoland åben døgnet rundt i sommerperioden fra 1. maj til 30. september, således at der bliver offentlig adgang til den nuværende fællesafdeling hele døgnet.
Der kommer dog fortsat kun livreddere på anlægget i den sædvanlige periode, fra Sankt Hans til 31. august fra kl 10 til kl 18.
Dørene ind til herre og dameafdelingerne vil derfor blive forsynet med låse, og være aflåst, når der ikke er livreddere på Helgoland. Når der ikke er livreddere på anlægget, er det altså kun medlemmer af Det kolde gys, der har adgang til herre og dameafdelingerne.
Fra 1. oktober til 30. april vil adgang til Helgoland fortsat kræve medlemskab af Det Kolde Gys, således at det sikres, at vinterbadning foregår under forsvarlige forhold og med fornøden instruktion.
KFF ønsker at det skal være muligt at vinterbade under trygge og ordnede forhold. Vi har derfor aftalt, at vi fra næste sæson ikke har begrænset optag af nye medlemmer, og at vi afholder introduktionsforløb og optag af nye medlemmer løbende.
Det giver os en række nye udfordringer :
• Vi skal finde plads til alle de nuværende medlemmer på herre og dameafdelingerne fra 1. maj.
• Vi skal finde plads til et ukendt antal nye medlemmer fra efteråret
• Vi skal sikre at de nye medlemmer får en god introduktion og velkomst i foreningen
• Vi skal sikre vores nye fællessauna mod hærværk
Og der er sikkert mere
Foreløbig kan vi fortælle, at fællessaunaen vil blive lukket ned i slutningen af april og den vil blive forsynet med en bræddebeklædning, så den sikres mod hærværk.
Fælleshuset vil fortsætte som hidtil.
Vi vil løbende oplyse jer om de løsninger vi finder, for at imødegå udfordringerne.
Bestyrelsen er fortrøstningsfulde, vi skal nok finde ud af skaffe rammerne, og vi ved, at der er rigtig mange medlemmer, der vil bistå med at byde de nye velkommen og få dem integreret i DKG.
Vi har haft en god og konstruktiv dialog med KFF og der er en gensidig forståelse for at vinterbadning skal foregå under trygge rammer, at der skal åbnes op for mange flere medlemmer og at der selvfølgelig skal være vinterbadning på Helgoland, som der altid har været.
2. Dåb 2016
Vi har haft en fin dåb hvor vi har døbt 23 skrællinger og jubilæumsdøbt Post Gurli og Leif Brørup med henholdsvis 25 og 50 års badning. Gurli kom til at hedde Gurli Budbringer og Leif fik navnet Leif Havblik. Gurli har været ved postvæsenet og Leif er tidligere blikkenslager. I kan se billeder fra dåben på facebook .
3. Facebook
Vi lægger ofte billeder og information på facebook. Vi foreslår at I går ind og ser på siden. I behøver ikke at være tilmeldt facebook for at se. I skal bare søge på Det kolde gys facebook.
Alt det der er vigtigt, som I skal vide, lægger vi på hjemmesiden eller i en mail til jer. Så I behøver ikke gå på facebook, men I går glip af gode billeder og her og nu information.
4. Generalforsamling
Vi holder den årlige generalforsamling den 18. maj kl 19 i Amager Bio på Øresundsvej. Der kommer indkaldelse og opslag herom.
Ved at følge dette link til foreningens vedtægter http://detkoldegys.dk/om-det-kolde-gys/vedtaegter/ kan du læse hvordan du stiller forslag eller stiller op til bestyrelsen.
Bestyrelsen står for den daglige drift, så du kan ikke stille forslag til feks temperaturen i saunaen, men hvis du har en god ide, eller noget du gerne vil have ændret på, er du altid velkommen til at sende en mail til os. Skriv til dkg@detkoldegys.dk
På generalforsamlingen vil vi komme med forslag til fremtidig byggeri, så vi kan rumme os alle, også når vi bliver mange flere.
5. Nøglebrik og adgang
Husk dit medlemskab og dermed din adgang til foreningens faciliteter og områder er personligt. Det gælder hele året rundt. Du mister dit medlemskab hvis du medtager ikke medlemmer i foreningens faciliteter og områder.
6. Gæstedag
Der er gæstedag søndag den 13. marts fra kl 9 til kl 19. Den dag må du tage gæster med på Helgoland og tage dem med i vandet og i sauna, omklædning mv. Eneste krav er, at du er sammen med dine gæster hele tiden, og at du er ansvarlig for deres sikkerhed og for at de overholder vores regler for brug af sauna mv
7. Standerstrygning
Vi afslutter vintersæsonen onsdag den 27. april kl 18, og siger sov godt og på gensyn til fællessaunaen.
Vi håber mange af jer finder tid til at komme, så vi kan sige tak til hinanden for en god vinter.
Og så stryger vi standeren, helt som vi plejer, og som vi og nogen før os, har gjort siden 1929.

Vi ønsker jer en fortsat god vinter, og med håb om is, sender vi de bedste gyserhilsner
Bestyrelsen