Nyhedsbrev september 2016

Kære medlemmer

Vi sender jer hermed et nyhedsbrev om blandt andet kontingentfornyelse og anvendelse af vores 2 nye bygninger. God læselyst.

Kontingentfornyelse
Alle eksisterende medlemmer er nu blevet opkrævet gennem Nets / Betalingsservice. De fleste har fået et girokort, men der er også mange, der har en BS-aftale med deres bank. Her er de vigtigste ting, du skal vide:
– Hvis du har fået et girokort, betaler du med det
– Vi har fået en mindre bunke girokort retur fra postvæsenet med “ubekendt på adressen”.  Hvis du har opgivet en adresse i udlandet er dit brev også kommet retur. Returpost er lagt frem i Fælleshuset på Helgoland, så hvis du mangler dit girokort, så kig efter der.
– Har du en BS-aftale, så check i din bank (netbank), at der opkræves 600 kroner den 30. september til Det Kolde Gys.
– Sidste udvej er at betale online med Dankort, det kan du gøre her: http://detkoldegys.dk/betalingsmodul/ (du skal vælge 2016/2017 Online kontingentfornyelse).
Betalingsfristen er 1. oktober. Du bringer dit medlemskab til ophør hvis du ikke betaler . Vi udsender ikke rykkere. Se de nærmere regler her: http://detkoldegys.dk/medlemsskab/fornyelse-20162017/

Udmeldelse
Hvis du ikke ønsker at være medlem længere, skal du undlade at betale kontingent og smide din nøglebrik til elektronikaffald. Vi annullerer nøglen.  
Hvis du har tilmeldt betalingen til betalingsservice skal du huske at afmelde betalingen i din netbank inden den 30. september.

Udvidelse af vores faciliteter
Vi skal sikre plads til at vi kan være mange flere medlemmer, vi skal skabe bedre forhold til fællesbaderne, ikke mindst om sommeren og vi skal udbygge saunafaciliteterne for damerne.
Vi bliver mange flere medlemmer, fordi vi har aftalt med Københavns kommune, at det skal være muligt at vinterbade fra Helgoland i trygge rammer.
Vi har ikke længere kun et herre og et damesegment, Vi har også en hel del medlemmer der ønsker at bade uden kønsopdeling. I forbindelse med at der er offentlig åbning fra maj til oktober, har fællesbaderne ikke haft et sted hvor de kunne bade sammen uden badetøj og gå i sauna. Der er en stigende efterspørgsel på fællesbadning fra især nye medlemmer. Det er ikke holdbart at en relativ stor del af medlemmerne ikke har faciliteter i de 5 af årets måneder. Hertil kommer, at der er behov for at aflaste dameafdelingen i sommerperioden. Og at de hidtidige omklædningsfaciliteter for fællesbaderne, allerede var for små sidste vinter.
Vi kan se at damerne bliver ved med at udgøre 2/3 af medlemmerne og derfor er en udvidelse af saunakapaciteten for damerne nødvendigt.  
Vi har fået lov til at bygge i de to store ledige byggefelter på herre og dameafdelingen. Vi skal nu finde ud af hvordan vi bedst muligt udnytter vores faciliteter. Eller med andre ord, hvad de to nye bygninger skal anvendes til.
På generalforsamlingen viste vi eksempler på forskellige muligheder, og viste blandt andet, at den nye bygning på dameafdelingen kunne bruges som en stor damesauna. Vi oplyste, at vi ikke var parat til at lægge en fuld færdig plan for de nye bygninger, før vi blev klogere på behov og herunder fik indsamlet alle gode ideer fra medlemmerne.
Det forløb starter vi op nu.
Derfor beder vi alle jer, der gør jeg nogen tanker om en fremtidig disponering af vores faciliteter om at sende jeres bidrag. I kan godt komme med bemærkninger om at vi skal ophæve det kønsopdelte. Men udgangspunktet her og nu er, at vi skal have omklædnings og saunafaciliteter året rundt til herre, dame og fælles. Det kan meget vel tænkes, at vi skal disponere anderledes om sommeren end om vinteren. Forslag hertil er også meget velkomne.
Vi er 2/3 kvinder og 1/3 mænd. Såvidt vi kan se, er gruppen af fællesbadere (par og enlige, der helst bader i fælles regi) mindst lige så stor som gruppen af herre-only badere.
Vi foretager ikke ændringer i de nuværende herre og damebygninger på nuværende tidspunkt.
De to nye bygninger får samme højde som fællessaunaen, og vil altså kunne rumme saunabænk i 3 højder.
Vi påregner ikke yderligere toiletfaciliteter, fordi de nuværende bliver renoveret og udbygget med pissoir, men kommenter gerne det, hvis I mener der er behov. 
Vi beder om at I sender jeres ideer til hvordan de to nye bygninger skal anvendes til dkg@detkoldegys.dk med emnet  de to nye bygninger.
Alle mails om emnet vil løbende blive gjort tilgængelige for alle medlemmer på hjemmesiden.
Svarfrist er den 28.september.
Når bestyrelsen har set alle forslag og drøftet dem med vores arkitekt, vil vi præsentere et forslag på et medlemsmøde og på hjemmesiden.

Fællesbadning i resten af september
Der er mulighed for fællesbadning på herreafdelingen fra kl 18 til 10 på hverdage og hele døgnet lørdage og søndage frem til 1. oktober.
Herefter fortsætter den hidtidige fælles morgenbadning på herreafdelingen.
Det betyder at damer er velkomne overalt i herreafdelingen, også i sauna og omklædning på de nævnte tidspunkter.
Vi mistede vores fællesbadefaciliteter da fællesafdelingen lukkede ned 1. maj. Vi skal deles om de faciliteter vi har til rådighed. Fællesbadning foregår på herreafdelingen, fordi der er bedst plads på herreafdelingen. Vi håber herrerne vil tage godt mod fællesbaderne,  og at vi fremover kan tilbyde fællesbaderne bedre muligheder.

Børn
Vi får en del henvendelser om børn. Fra medlemmer der ønsker at kunne medtage børn og fra medlemmer der ikke ønsker at være sammen med børn, og at Helgoland bliver et legeområde.  Og som nogen af jer ved, fik vi for 2 år siden besked om at der ikke måtte være børn på Helgoland om vinteren. På den baggrund ophørte vi med at optage børn som medlemmer.
Vi er en forening for voksne, men  nu har vi besluttet følgende om børn, og så lader vi det gælde indtil vi måske får anden besked ovenfra eller det giver flere problemer end glæde :  
Medlemmer må medtage egne børn og børnebørn på alle tidspunkter på Lille Helgoland.
Medlemmer må medtage egne børn og børnebørn på fællesafdelingen på Helgoland hver søndag fra kl 9 til kl 14.
Børn i barnevogn må medtages på alle afdelinger på alle tidspunkter.
Der betales ikke for børn.

Nye medlemmer
Vi har allerede fået 700 nye medlemmer. De vil starte hen over resten af året. De kan først starte når de har været til introduktion og har fået deres egen nøgle.
Vi tilbyder flere introduktionspladser i 2016 på vores hjemmeside den 24. oktober, og, såfremt der er efterspørgsel, vil vi også optage nye medlemmer efter nytår.
Vi håber, at I alle vil bistå med at de nye føler sig velkomne og tager ejerskab til og ansvar for foreningen.
Vi vil løbende fortælle på facebook , når der kommer nye medlemmer.

Standerhejsning  
Vi holder standerhejsning lørdag den 1. oktober kl 15. Standerhejsning er jo en stor dag. Det skal markeres, at vi tager fat på en ny vintersæson. Vi vil derfor sørge for at I bliver behørigt beværtet. Og vi vil nok også ofre en pølse eller to til kong Vinter og forvente is til januar.
Fællessaunaen åbner kl 16.00 og gussæsonen starter søndag den 2. oktober kl 8.

Gustider
Efterårets gustider vil komme på hjemmesiden ultimo september.

Faste begivenheder  
Der er julefrokost den 4. december og dåb den 4. februar.

Rigtigt god sæson 2016-2017 ønsker vi til alle!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
dkg@detkoldegys.dk