Medlemsundersøgelse i Det Kolde Gys

Medlemsundersøgelse i Det Kolde Gys
I den kommende tid gennemfører vi en medlemsundersøgelse i Det Kolde Gys. Det er første gang, vi gør det. Med det stigende antal medlemmer af foreningen har vi et behov for at få supplerende viden om, hvordan vi som medlemmer bruger Helgoland, hvordan vi oplever foreningen, og hvilke ønsker vi har til fremtiden. Resultaterne fra medlemsundersøgelsen skal supplere den viden, som bestyrelsen har fra almindelige samtaler med medlemmer, medlemsmøder, debat på generalforsamling og anden kommunikation.
Hovedelementerne i medlemsundersøgelsen er:
1. En række enkle baggrundsoplysninger (køn, alder og hvor lang tid du har været medlem af DKG)
2. Hvordan du bruger Helgoland både om vinteren og om sommeren?
3. Dine ønsker til sauna, gus og omklædning
4. Er du tilfreds med mængden og indholdet af informationer fra foreningen?
5. Er du tilfreds med omgangstonen i Det Kolde Gys?
6. Er du tilfreds med sikkerheden på Helgoland?
Besvarelserne i medlemsundersøgelsen er anonyme. Spørgeskemaet udsendes og behandles i Rambøll Managements system for undersøgelser SurveyXact, som bl.a. er det system, der bruges af de danske universiteter.
Praktisk foregår undersøgelsen ved, at du får tilsendt et link til undersøgelsen pr. mail, som du kan besvare. Der er i alt 40 spørgsmål og 8 punkter, hvor du kan komme med uddybende bemærkninger. Vi har afprøvet undersøgelsen på en række medlemmer, og erfaringen er, at den tager ca. 10 minutter at udfylde. Undersøgelsen vil starte den 3. april 2017. Du har godt 2 uger til at besvare spørgeskemaet. Efter den første uge får de medlemmer, der ikke har svaret, en venlig påmindelse.
Hovedresultaterne fra undersøgelse præsenteres på generalforsamlingen den 30. maj 2017, og der lægges et resumé på hjemmesiden.
Vi håber, du har lyst til at deltage og dermed gøre os alle sammen klogere. Har du spørgsmål om undersøgelsen, er du meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.