Bliv medlem af Det Kolde Gys

Du bliver medlem af Det Kolde Gys ved at tilmelde dig et introduktionsforløb. Introduktion er obligatorisk for alle nye medlemmer og tager ca. 90 min.

Pris
Det koster 1000 kr. i indmeldelse og 600 kr. i årligt kontingent, i alt 1.600 kr. ved din indmeldelse. De 1.600 kr betales ved tilmelding til introduktion.

Hvordan?
Næste medlemsoptag bliver til september 2023, det bliver med lodtrækning blandt de der er tilkmeldt Interesselisten 2023. Se nærmere på hjemmesiden til august 2023.

Det med småt
Du skal være fyldt 18 år. Vi har ikke venteliste. Vi har ikke prøvebadning . Vi har omklædnings – og sauna faciliteter til damer, herrer og fælles – og masser af dejligt havvand hele året!