Hvad er intro?

Du bliver medlem af en vinterbadeforening. Du skal derfor have information om badning om vinteren, så du ikke udsætter dig selv og andre for fare. Vi er en gammel forening, og du skal også kende vores værdier og regler, så du nemt bliver en del af vores fællesskab.

Derfor er introduktion obligatorisk for alle nye medlemmer.

Introduktionen foregår i vores fælleshus, Kongressen, der ligger på fællesafdelingen.

Godt at vide om introduktionsforløb

  • Når du tilmelder dig et introforløb, får du en kvittering, som du skal medbringe til introduktion.
  • Kom i god tid, så der er tid til registrering. Hvis du ikke er registreret ved start, bliver din plads videregivet til dem, der er kommet på chance.Vær opmærksom på, at du kun komme på chance, hvis du er  tilmeldt  et af de andre introduktionsforløb.
  • Vores fælleshus er hyggeligt, men småt. Derfor er der ikke plads til, at du kan have nogen med, heller ikke børn. Hvis du har brug for at have en hjælper med, så kontakt os. Hvis du ikke forstår dansk, skal du skrive i forvejen på dkg@detkoldegys.dk.  Så finder vi en løsning. Der er ikke plads til, at du medbringer en tolk.
  • Du får udleveret din elektroniske nøglebrik, som er personlig, umiddelbart efter introduktionsforløbet.
  • Du er velkommen til at hoppe i vandet efter introduktionen, det er ikke obligatorisk.

Forhindret i at deltage i introduktionsforløbet?
Hvis du bliver forhindret i at deltage på det introforløb, du har fået plads på, kan du komme på chance på et af de andre hold.

Send under alle omstændigheder en mail til  dkg@detkoldegys.dk , hvis du er forhindret.

At komme på chance
At komme på chance betyder, at du ikke er garanteret en plads på introduktionsforløbet, men får tildelt en plads, såfremt der er nogen, der ikke dukker op. Vær opmærksom på, at du kun kan komme på chance, hvis du har kvittering på, at du er tilmeldt et af de andre introduktionsforløb.  Chancepladserne tildeles efter først-til-mølle, så meld din ankomst så snart, du er ankommet!

Hvis du ikke kommer ind på chancen, får du refunderet indmeldelsesgebyr og kontingent. Du kan nemlig kun blive medlem af Det Kolde Gys, hvis du har deltaget i et af vores introduktionsforløb.