Materiale til G/F i Det Kolde Gys 30. maj 2017 kl 19-22 i Amager Bio

Materialet til generalforsamlingen er nu fremlagt på Helgoland og her på hjemmesiden.
Dagsordenen ser sådan ud:
Tirsdag den 30. maj 2017 kl 19.00, i Amager Bio, Øresundsvej 6, 2300 København S
1 Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår ekstern dirigent
2 Valg af referent, bestyrelsen foreslår ekstern referent
3 Valg af 6 stemmetællere
4 Bestyrelsens beretning
5 Godkendelse af årsregnskab 2016/17
6 Budget 2017/18, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 600 kr. årligt og uændret indmeldelsesgebyr på 800 kr.
7 Valg af formand.
Kirsten Monrad Jensen modtager genvalg. Tania Leiton opstiller som formandskandidat.
8 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Kirsten Bech modtager genvalg for en 2-årig periode. Thomas C. Trier modtager genvalg for en 2-årig periode. Per Nørgaard Andersen modtager genvalg for en 2-årig periode.
Ivan Als, Casper Biering og Rasmus Klinck opstiller som bestyrelseskandidater.
9 Valg af 2 interne revisorer.
Anders Hjort og Lis Meyer genopstiller.
10 Forslag
Forslag fra bestyrelsen:
1. Bademuligheder sommeren 2017
2. Tænketank om fordeling m.v. fra sommeren 2018
3. Foranalyse vedr. udvidelse af badeanstalten
Indkommet forslag fra medlemmer:
Fremtidig brug af bygninger og areal
11 Eventuelt

Her finder du materialet for de enkelte punkter som PDF-filer:

Dagsorden for fortsættelsen den 20. juni 2017
Oprindelig dagsorden

Beretningen
Regnskab og budget
Kandidaternes opstillingsgrundlag
Forslagene

Print selv, hvis du har mulighed for det.

Alt materialet er fremlagt på papir til gennemsyn på Helgoland og Lille Helgoland.

Som det fremgår, er der væsentlige sager og vidtgående forslag på dagsordenen, ikke mindst:

– Kampvalg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer
– Forslag om at den nye sauna på herreafdeingen skal være forbeholdt herrer
– Der kan guses op til 50 % af tiden i alle 3 nye saunaer, gusafholdelse administreres af gusmestrene, ikke af bestyrelsen
– Fællesbaderne kan ikke bade fælles om sommeren mellem kl 10 og kl 19.
– Start på processen omkring udvidelse af badeanstalten

Bestyrelsen opfordrer alle, der kan, om at komme til generalforsamlingen. Det er vigtigt, at generalforsamlingen repræsenterer foreningens medlemsskare bredt, og ikke kun Tordenskjolds soldater og forslagsstillere. Kom og stem – din forening behøver dig!

Husk:

Vores vedtægter tillader ikke fuldmagter.
Tilmelding er ikke nødvendig.
Husk din brik til elektronisk indcheckning!
Er du på en stillerliste, skal du manuelt registreres når du kommer.
Kom i god tid, så der er tid til registrering og især snak med hinanden.
Vi serverer sandwich og vand. Generalforsamlingen stopper kl. 22.00.