Indkaldelse til ordinær generalforsamling tirsdag den 30. maj 2017 kl 19.00 i Amager Bio

Den årlige ordinære generalforsamling i Vikingeforeningen Det Kolde Gys afholdes
Tirsdag den 30. maj 2017 kl 19.00 i Amager Bio, Øresundsvej 6, 2300 København S.
Medlemsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 9. maj 2017 kl 22.00. Forslag sendes til dkg@detkoldegys.dk eller til Kirsten Monrad Jensen, Blågårds Plads 10, 4.tv 2200 København N.
I henhold til vedtægterne optages medlemsforslag på dagsordenen, hvis det er fremsat af mindst 30 medlemmer, eller hvis bestyrelsen er enig i at forslaget skal optages på dagsordenen.
Forslag skal være formuleret således, at der kan stemmes ja eller nej til forslaget og evt. økonomiske omkostninger ved forslaget skal angives.
For at holde generalforsamlingen indenfor de afsatte 3 timer henstiller bestyrelsen, at der kun stilles forslag, som har principiel karakter, eller som har større økonomiske konsekvenser.
Kandidater til bestyrelsen skal skriftligt melde og motivere deres kandidatur til bestyrelsen senest den 9. maj kl. 22.00, på samme måde som ovenfor.
Medlemmer er valgbare til bestyrelsen efter 2 års medlemskab.

Dagsorden omfatter følgende punkter:
• Valg af dirigent, referent og stemmetællere
• Bestyrelsens beretning
• Godkendelse af årsregnskab
• Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
• Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer samt interne revisorer
• Behandling af evt. indkomne forslag
• Eventuelt.

Endelig dagsorden med tilhørende bilag, herunder årsregnskab, fremlægges på foreningens hjemmeside og til gennemsyn på Helgoland senest den 24. maj.
Generalforsamlingen starter præcis kl. 19.00 og slutter senest kl. 22.00, så kom i god tid, så der er tid til registrering, en sandwich og en snak med hinanden.
Bestyrelsen opfordrer til at medlemmerne møder talstærkt op og støtter foreningen. Selvom du er tilfreds, så kom alligevel. Foreningen behøver dig!
Bestyrelsen, den 23. april 2017