Indkaldelse til ordinær generalforsamling 26. maj 2015

Den årlige ordinære generalforsamling i Vikingeforeningen Det Kolde Gys afholdes tirsdag den 26. maj 2015 kl 19.00 i Amager Bio, Øresundsvej 6, 2300 København S.

Medlemsforslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 5. maj 2015 kl 22.00. Forslag sendes til dkg@detkoldegys.dk eller til Kirsten Monrad Jensen, Blågårds Plads 10, 4.tv 2200 København N

Medlemsforslag optages på dagsordenen, hvis det er fremsat af mindst 30 medlemmer, eller hvis bestyrelsen er enig i at forslaget skal optages på dagsordenen.Forslag skal være formuleret således, at der kan stemmes ja eller nej til forslaget og evt økonomiske omkostninger ved forslaget skal angives.

Kandidater til bestyrelsen skal skriftlig melde og motivere deres kandidatur til bestyrelsen senest den 5. maj kl 22.00, på samme måde som ovenfor. Medlemmer er valgbare til bestyrelsen efter 2 års medlemskab.

Dagsorden omfatter følgende punkter :

 • Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 • Bestyrelsens beretning
 • Godkendelse af årsregnskab
 • Godkendelse af budget for det kommende regnskabsår
 • Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og interne revisorer
 • Behandling af indkomne forslag
 • Eventuelt
 • Endelig dagsorden med tilhørende bilag, herunder årsregnskab, fremlægges på foreningens hjemmeside og til gennemsyn på Helgoland senest den 21. maj.

  Generalforsamlingen starter præcis kl 19.00 og slutter senest kl 22.00, så kom i god tid, så der er tid til registrering, en sandwich og en lille snak med hinanden.

  Bestyrelsen, den 17. marts 2015

  Du kan finde foreningens vedtægter her: Vedtægter