Disponering af de to nye bygninger – feedback

Tak for alle jeres input til disponering af de to byggefelter!
De er indgået i vores overvejelser og vores forslag.

Her ser I bestyrelsens forslag til disponering af de to nye bygninger: PlantegningerHelgoland2016-2017

Byggefelt 2, på herreafdelingen, skal bruges til en stor fællessauna
Byggefelt 4, på dameafdelingen, skal bruges til en damesauna og et fæles omklædningsrum.

Fællessaunaen er så stor som mulig, for at kunne huse gusaktiviteter og fællessegment hele året.
Fællesomklædningsrummet får adgang fra fællesområde på herreafdeling og fra dameafdeling.

Der foretages ikke ændringer i de eksisterende bygninger på nuværende tidspunkt.Det er der ikke penge til.
Hvis der f.eks skulle have været lavet sauna i den østligste del af damernes nuværende omklædning, som nogen af jer har foreslået, skulle vi rive huset ned og bygge forfra, og dermed miste den investering der lå i den nuværende bygning. Derfor har vi koncentreret os om de to byggefelter.
Vi har ikke fundet plads til brusere i de nye bygninger. Vi har få m2 og vil derfor hellere lægge brusemulighed ude på dæk. Vi er i dialog med Teambade om hvor det kan være.

Damesaunaen kan rumme ca 30 og fællessaunaen kan rumme ca 36 personer.

Vi vil nok lægge nogle flere vinduespartier/ lysbånd ind, så der kommer så meget dagslys ind som muligt. Saunabænkene bliver opbygget så de nemt kan tages ud og blive skuret og skrubbet. Men med genkendelighed til den nuværende fællessauna. Gulvet bliver med klinker. Den nuværende fællessauna er opbygget med det finske saunaprincip, hvor den varme luft bliver blæst ned ovenfra. Derfor er der lige varmt overalt, og altså også på gulvet ! De næste suanaer bliver uden varmluft princippet, så der bliver varmest på øverste hylde. Dermed opfylder vi behovet for de der gerne vil have mulighed for meget varmt, og får et koldere gulv. Der kommer 3 rækker bænke i begge saunaer. Der kommer ikke luftrum under loftet, og kun 1 ovn, så den nye fællessauna bliver mere gusvenlig.
Begge saunaer får vindue mod bassin, så man kan følge de badende.

Hvis du har bemærkninger til vores forslag kan du sende dem til dette link: dkg@detkoldegys.dk, så vil de blive offentliggjort på vores hjemmeside.

Du har også mulighed for at komme til medlemsmøde den 13. dec kl 19.30 på Helgoland og frembringe dine bemærkninger. Så kan du tilmelde dig på listen i fælleshuset. Vi kan være ca 50 i fælleshuset.

Der bliver ikke truffet beslutning på medlemsmødet, og det er kun de to bygningers disponering der bliver drøftet.
Bestyrelsen vil foretage den endelige beslutning om bygningernes disponering, på bestyrelsesmødet i januar, Alle jeres bemærkninger, både de skriftlige og de mundtlige, vil indgå i vores beslutning. Og får I gode ideer senere, skal I bare sende dem til os på dkg@detkoldegys.dk. Vi vil gerne gøre det så godt som muligt.

Hilsen bestyrelsen

—————————————————————-
Her er de indkomne kommentarer fra medlemmerne:
—————————————————————-
Dato: 5. januar 2017

Kære  bestyrelse og badevenner

Vi er en flok kvinder, der har diskuteret de nye udvidelsesplaner og vi finder de på nogle måder virker uigennemtænkte. 

Et af de problemer vi ser, er samspillet mellem den kommunale badeanstalt, som i 5 måneder om året er kønsopdelt og åbent for alle og så planerne for Det Kolde Gys, hvor en afdeling med sauna og  fællesbadning spreder sig ind over herreafdelingen.

Et andet problem er manglen på en gennemtænkt fremtidssikring af kvindeafdelingen. Damerne udgør 2/3 af medlemmerne – en udvikling, der har været stabil i flere år. Med det nuværende frie optag af medlemmer, som kommunen kræver, kan kvindernes antal i løbet af ganske få år risikere at blive mangedoblet. 

Derfor er det nødvendigt at dameafdelingens to byggefelter udelukkende bruges til at udvide kvindernes omklædnings- og saunafaciliteter. Kvindeafdelingen er som bekendt klemt inde mellem fællesafdelingen og herreafdelingen og ‘kommunale bygninger’ derfor er disse felter dameafdelingens eneste mulighed for fremtidige udvidelser.

Vi foreslår for nu, at der ikke sker indskrænkninger i herreafdelingen. Mændene er lige så glade for deres frirum og kønsopdeling, som damerne er for deres. 

For at tilgodese fællesbaderne foreslår vi, at man i de 7 vintermåneder om nødvendigt inddrager fælleshuset på fællesafdelingen til omklædning for guserne. De 5 øvrige måneder, hvor der er offentlig adgang må medlemmerne benytte de kønsopdelte almindelige saunaer.

Vi bakker 100 % op om bestyrelsens prioritering af, at Det Kolde Gys først og fremmest er en badeklub.

Underskrevet af 12 medlemmer
—————————————————————-
Dato: 13. december 2016
Kære Bestyrelse,

Tak for det fantastiske arbejde I gør.

Som opfordret vil jeg gerne melde feedback ind omkring disponeringen af de to nye bygninger.
Jeg forholder mig meget uforstående over, hvordan man er kommet frem til i praksis, at omdanne herre-afdelingen til en fælles-afdeling.

Jeg har tilladt mig at læse de input fra andre medlemmer, som allerede er offentligt gjort på hjemmesiden.
Jeg kan kunne støtte op om de mange gode argumenter, som udstiller den uretfærdighed jeg selv oplever, ved at man opløser den nuværende treenighed, imellem en herre-afdelingen, dame-afdelingen og fælles-afdelingen.

Det nuværende forslag vil resultere i 2 fælles-afdelinger og 1 kønesseperret afdeling forbeholde damer.

Jeg benytter selv flittigt den fælles sauna, men benytter lige så ofte herre-afdelingen. Jeg er derfor ikke imod fælles-områderne, men mener at vi alle bør have lige rettigheder. Det vil sige, hvis damerne har ret til en Dame-afdeling, så bør herrerne have det samme.

Der er fra mit synspunkt 3 muligheder: De er ikke alle lige gode, men de repræsenterer alle ligestilling.

1)
Den nuværende form: 3 afdelinger
Treenigheden med Herre-, Dame- og Fælles-afdelinger-
Her tilgodeses alles behov.

2)
Køns-opdeling, 2 afdelinger
Herre-afdeling og Dame afdeling.
Dette tilgodeser de som ikke ønsker det modsatte køn på afdelingen, mænd som kvinder.

3)
Fælles, 1 afdeling, begge nye saunaer er fælles
Her er det lige for begge køn, ingen køn forfordeles.

Vh.
—————————————————————-
Dato: 13. december 2016
Emne: Bemærkninger til forslag om nye bygninger på Helgoland

Kære Bestyrelse og Medlemmer

Tusind tak til bestyrelsen for indhentning af flotte tilbud og ideer.

Som den nuværende beskrivelse af forslaget er struktureret, får man det indtryk at der ikke længere vil være en Herreafdeling i det kolde gys?. Hvis dette er tilfældet, har jeg nedenstående kommentar. Hvis der er noget jeg har misforstået, så se venligst bort fra kommentaren.

Bestyrelsens syn på Køn må i den grad være præget af en unuanceret ligestillingsdebat med stereotype forestillinger der tager udgangspunkt i fordomme om at alle mænd er ublufærdige.
Burde vi i det kolde gys ikke i stedet bidrage til den fortsatte og øgede ligestilling, og sikre en reflekteret og nuanceret tilgang til køn?
Hvis det er tilfældet, at DKG som forening vil udsætte et meget stort antal brugere for direkte forskelsbehandling på grund af køn, kan jeg på ingen måde støtte op om forslaget ej heller foreningens fortsatte eksistens.

Den mængde af problemer en forskelsbehandling af et bestemt køn vil indbyde til er uoverskuelig.

Som jeg ser det vil der ske følgende på den korte bane:

· Meget dårlig stemning mellem mænd og kvinder; de kvinder der benytter den nye fællessauna vil vel nok være lige så velkomne hos nogle herrer som hvis herrerne bevægede sig ind hos kvinderne.

· Kønspolitisk aktive mænd vil se stort på foreningens lovstridige bestemmelse om forskelsbehandling, og benytte Dameafdelingen som et statement.

· Det ofte nævnte argument om at foreningen er en ”Vinterbadeklub” og ikke en saunaforening gælder kun for kvinder, da mænd nu er afskåret fra noget sted i foreningen at bade uden 3 lægter med tilskuere til fordel for sauna.

På den lange bane vil der ske følgende:

· Der vil blive klaget til Ligestillingsnævnet

· Foreningens beslutning vil blive kendt ugyldig i henhold til lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 1095 af 19. september 2007 med tilhørende ændringer.

· Derefter vil bygningernes disponering muligvis være uhensigtsmæssig i forhold til foreningens tænkte brugsmønstre.

· Københavns Kommune vil få unødvendig opmærksomhed på foreningens forvaltning af området med en afstandsskabende negativ kønspolitisk agenda

· Alternativt differentieret Kontingent med reduceret kontingent til herrer der modsvarer adgang og serviceydelse.

Jeg har følgende forslag som i forskellig grad reducerer eller eliminerer ovenstående negative udsyn

1)

· Man kan nedlægge kønsopdeling i foreningen så alle områder frit kan benyttes af begge køn

Resultat:

· Maksimal udnyttelse af foreningens kapacitet.

· Ikke rart for de Mænd og Kvinder der ønsker kønsopdelt badning

· Lovligt

2)
· Spar på omklædningsrum og byg i stedet lidt mere ny Sauna hos kvinderne og bibehold Herreafdeling med ny Sauna, evt i billigere udgave. Investér i simple ”bøjlenet” eller lign. løsninger og øg derved kapaciteten i eksisterende omklædningsrum.

3)

· Hvis der er underkapacitet for fællessegmentet i den eksisterende fællessauna, kan man udvide Dameafdelingen og Herreafdelingens nye saunaers åbningstider til fælles udelukkende i Maksbelastningstidpunkter/Gus eller hvad der nu driver overbelægning i fællessaunen.

Med håb om fortsat ligestilling og gensidig respekt for alle, uanset køn.

—————————————————————-
Dato: 12. december 2016
Emne: Bemærkninger til nye bygninger på Helgoland.

Jeg er meget spændt på at høre den hele og fulde udredning/ plan ang. den / de nye bygninger. Jeg synes umiddelbart at der er meget som mangler at blive afdækket.

Har vi virkelig enstemmigt vedtaget at sætte i gang med at bygge en fællessauna på herreafd ? Jeg havde forstået at det kun var selve tilladelsen til at bygge vi stemte om på GF i maj 2016. Og har vi helt fundet ud hvordan vi fremover kan bevare en kønsopdelt zone på herreafd. hele året ?

Jeg kan pt. ikke se at der står noget nævnt om det i denne oversigt.

Kan man uden at skulle stemme om det frit nedlægge herreafd og gøre den til fælles ? For det er vel det der bliver taget egentlig afsæt til nu ? Dens forbliven som kønsopdelt zone hele året , er i hvert fald ikke nævnt i det her oplæg.

Der står….. eksisterende bygninger forbliver…..men med påtænkt adgang for alle , som man skriver, til den nye sauna på herreafd. , må det betyde adgang for både mænd og kvinder, så ændres flowet naturligt til blandet , og så kan man vel af gode grunde ikke længere kalde det der nu er en kønsopdelt herreafd , en herreafdeling længere – kan man ?

Der må være noget ligestilling som kommer ind, også her. Hvis damerne kan få lov at forblive som kønsopdelt/ fællesfri – hele året, og med fuld accept, skal det samme gælde for en zone som skal fungere som herreafd – . Det må være det som hedder ligestilling i praksis. Det bør være en grundværdi. Lige for lige. Det er en dansk værdinorm .

Med den løsning der er lagt op til lige nu , bliver solbadende på det dæk,som hører til den lige nu herreafd.- fremover i den grad sat til udstilling ved placering af en fællessauna med panoramavinduer mod øst. Panoramavinduerne bliver i lige retning mod soldækket på den afdeling. Det kan ingen solbadere på den afdeling ( herreafd.) være tjent med, eller have nogen som helst interesse i. Det vil føles meget ubehageligt som solbader på det dæk at kunne se skygger af folk inde bag glas mens man ligger i solen.

Og det samme vil det være den modsatte retning fra soldækket ind mod saunaen

Solens bane vil altid være mod vest , det kan vi dog ikke ændre på, og derfor vil man naturligt placere sig på dækket i den retning…alt andet vil være kunstigt. Det har altid været skønt, men med udsigt til en en sauna med store vinduer hvor der vil sidde silhuetter og kigge direkte ud – det ser jeg ikke frem til. Og jeg tvivler jeg er den eneste der vil føle det ubehageligt.

En meget upassende løsning.

Det bliver bestemt ikke rart for nogen.

Det vil umiddelbart blive svært ikke at føle sig udstillet uanset om man befinder sig inde i saunaen el ude på soldækket. Er der taget højde for det i de tegninger der er lagt frem ? Hvis ja – hvad er så konklusionen på dette ? El. hvor er det beskrevet ? Det bør ikke komme som en overraskelse for nogen nu hvor planerne er så langt fremme. Har man tænkt over det her ?

Det virker som om at ingen overvejer den mulighed at der faktuelt findes medlemmer også blandt herrerne, som ikke nødvendigvis ønsker at dele hele deres ophold og nøgenhed på Helgoland med alt og alle hele tiden. Det vil man som herre – iflg. de nye planer komme helt ufrivilligt til, med det koncept der er lagt op til.

Og som det ser ud lige vil det kun blive damerne som med fuld accept af og respekt for, der vil kunne fravælge fællesbadning/ solbadning. Det er ikke rimeligt. Det er ikke ligestilling . Hvis nogen mener modsat – så forstår jeg ikke begrebet ligestilling .

Det kan heller ikke blive behageligt for dem der kommer til at benytte de nye faciliteter at få direkte front udsigt til de solbadende der nødvendigvis vil have fronten vendt direkte i retning mod vinduerne. Det kan ingen være tjent med. For det er sådan afdelingen fysisk er indrettet. Soldækket er hvor det er. Med mindre det nu også skal nedlægges. Er disse forhold taget med i overvejelserne ?

Emnet er ømt – men faktisk findes der på herresiden et større antal der ønsker at bevare en kønsopdelt zone . Tallet er højere end det fremgår af alle indsendte indlæg. Det må kaldes mørketal. Kender ikke andet ord for det.

Der skal være en mulighed for at kunne vælge fælles til el fra. Og det bør gælde for alle segmenter i vores forening .Uanset hvad – skal der findes en tredeling, en herre, en dame og en fælles uanset hvad evt. optællinger måtte vise. Det er et spørgsmål at respektere lige rettigheder for begge køn.

Der må vel være en arkitekt med ind over alle disse nye planer – og vedkommende kan vel – hvis vedkommende bliver spurgt – også kunne være behjælpelig med en løsning på at afdække, hvordan man opretholder de kønsopdelte zoner så alle kan føle sig tilpas. Det må også være en arkitektopgave.

Det må være et minimum når man har med nøgenbadning at gøre at man respekterer disse komfortzoner, især når der bliver gjort opmærksom på det.

Mht. antal og fordeling af herre/ dame /fælles. Det er vel svært helt at måle fællesegmentet , som sådan. Det er stort , ingen tvivl om det: Reelt kan man vel kun måle antal herrer/ damer , som går gennem lågen og bruger sin nøgle. Selve opholdet på stedet kan derefter være hvor som helst…så hvem der går i fælles og ikke , der fortæller nøglen ikke. Kun om antal besøgende.

Og man har vel også tænkt igennem at den planlagte nye fællessauna – ikke kan benyttes i de to sommermåneder mens Team Bade er til stede mel. 10 – 18.
Og da man ikke ligger vægt på længere at bede Team Bade om at lukke afdelingen kl. 18 for ikkemedlemmer , så kan der kun blive mere liv og glade dage i den sauna end man måske lige har lyst til at forudse.

Der vil ikke være noget opsyn og ingen til at tjekke medlemskab af foreningen for de ikkemedlemmer som helt klart vil benytte sig af den fri adgang til at blive på stedet efter kl. 18, hvor konceptet skifter fra ren herre til blandet. .

Det var slemt nok i sommerperioden i år , og da fandtes der trods alt ikke også adgang til en fællessauna . Men er det sådanne forhold man ønsker , så luk dog portene helt op – for ikkemedlemmer får jo alligevel fri adgang til at blive på stedet efter kl. 18 i sommerperioden.

Tydeligt var det i sommer i år, at når Team Bade ikke skulle lukke afd. kl. 18 som de hidtil har gjort, og vi ud over det havde fællesbadning for medlemmer på samme afdeling, efter kl. 18 så var det virkelig et koncept af ukendt art, som jeg ikke har set nævnt nogen steder.

Det vi så i sommer på herreafd. efter kl. 18 , det var blandet underholdning. Og jeg er noget spændt på hvordan udviklingen mon kan blive hvis der forsat er den holdning at Team Bade ikke behøver at lukke ikkemedlemmer ud kl. 18.

Og hvad vil der ske hvis Team Bade udvider den offentlige adgang til hhv. herre/ dame afd ? Så forbliver den nye sauna da i den grad uudnyttet. Det er jo allerede et faktum for fællesafd at der nu er åbent ca 6 måneder om året for offentligheden . Nærliggende er det vel at tro at det også vil kunne komme til at gælde for de øvrige afdelinger inden længe. Hvorfor skulle det ikke det ?

Så den planlagte placering på den nuværende herreafd, kan ikke være særligt fremtidssikret. Eneste rigtige vil være en seperat fællesafdeling , hvor der kun vil være adgang til saunaen for medlemmer med nøgle , som vi har på hhv. herre og dame afd allerede i dag.. . Håber at man inden man vælger at bruge rigtig mange penge på en sauna at det er med i overvejelserne så vi ikke står tilbage med 2 stk saunaer som ikke kan bruges halvdelen af året. Håber virkelig for alle vores penge at det er taget med i betragtning inden man slår flere pæle i.

Jeg mangler stadig at vide; hvordan vil man bevare en kønsopdelt herrezone, hele året ?

Der skal være lige muligheder for alle. Og det synes det synes jeg ikke der er lagt op til som det står lige nu.

Er spændt på at høre de dybere overvejelser bag tegningerne . Håber at der måske er mere end det man kan læse sig sig til her.

Hele forslaget vil ellers falde uden for det som vi har forsøgt at holde en dialog om. Altså – at bibeholde en kønsopdelt zone på herreafd.

Meget at den tid der er brugt på den dialog kunne have været anvendt bedre. Spørgsmålet om ligestilling for de fysiske rammer for hhv. herrer og damer, burde indgå som en helt naturlig grundværdi og en selvfølge i en forening der består af to køn hvor nøgenbadning indgår.

Der står nævnt at der ikke er penge til at ombygge eksisterende bygninger lige nu, jeg mindes at der på GF 2016 blev sagt at økonomien var i top til en helhedsløsning . Det var vel den overvejende grund til at forslaget blev stemt hjem på GF. Der blev lovet både ny fælles sauna og damesauna og ny herresauna med panorama mod nord, og permanent sep. herreafd

Som det står lige er det vel med en ,ud i nærmeste fremtid nedlagt herreafd, og en fælles sauna med en noget usikker placering. Jeg ser ikke andet på skrift lige nu. Det virker noget anderledes end de planer der blev stemt hjem på GF.

Panorama herresauna , det lød ellers rigtig godt -dengang.

Håber virkelig at man har overvejet alt omk. placeringen på den nuv. herreafd. og de konsekvenser det vil kunne føre med sig ude i fremtiden hvis forholdene ændrer sig som vi allerede har set det ske med fællesafdelingens åbningstid.

Og slutteligt – panoramaudsigten fra det felt man har valgt, er den virkelig passende for en badeforening, det har man forhåbentlig også tænkt over.

Jeg ser en masse usikkerhed om den placering man har valgt – håber der findes løsninger for stedet som ikke er synlige lige nu men som gode arkitekter ser klart .

Med venlig hilsen.
—————————————————————-
Dato: 12. december 2016
Emne: Disponering af de to nye bygninger

Jeg opfordrer bestyrelsen til at genoverveje anvendelsen af de to nye bygninger. Bestyrelsen vil nedlægge herreafdelingen og gøre den til en fællesafdeling.
Dameafdelingen fortsætter som udelukkende dameafdeling, “fællessegmentet” bliver tilgodeset med en fællesafdeling, mens en stor gruppe herrer må se sig “kørt over” af bestyrelsens beslutning. Dette er ikke ligeberettigelse, og det føles mærkeligt i dagens Danmark. Jeg er overbevist om, at også en stor gruppe kvindelige medlemmer er enige i mit synspunkt.
Bestyrelsens modargument vil måske være, at det udelukkende er fordi, der er så mange flere kvinder end mænd, som er medlem af DKG.
Mit forslag er følgende:
Vinterbadesæsonen 1. okt. – 1. maj:
Det kønsopdelte Helgoland fortsætter som hidtil.
Sommersæson 1. maj – 1. okt.:
Dame- og herreafdeling opretholdes. Parrene fra “fællessegmentet” kan frit vælge, om de vil benytte den nye damesauna eller den nye herresauna. Størrelsesforskellen på de to saunaer er ca. 6 personer, så mon ikke der kan blive plads til nogle mænd hos damerne. Det er jo ikke så almindeligt at gå i sauna om sommeren. Den kommende sommer kan anvendes til at afdække belastningen af de to saunaer.
Permanent forskelsbehandling af mænd og kvinder vil givetvis medføre dårlig stemning på fællesafdelingen, som skal erstatte en nedlagt herreafdeling.
Lad mig til slut citere fra den nye Danmarkskanon, som netop er offentliggjort i dag den 12.12.2016. Kønsligestilling står som nummer 2 på listen.
“Det danske samfund bygger på ligeværdighed mellem kønnene. Det vil sige, at mænd og kvinder skal have samme rettigheder og muligheder.
At gå ind for ligestilling mellem kønnene betyder, at ingen person må nyde særlige privilegier, udsættes for diskrimination eller se sin frihed begrænset på grund af sit køn.”
Håber at dette også vil gælde for den vinterbadeforening på Helgoland, som jeg holder rigtig meget af.
Venlig hilsen
—————————————————————-
Dato: 11. december 2016

Disponering:
Meget fint at bestyrelen vil gøre noget for fællessegmentet.
Jeg har svært ved at se at forslaget løser vores problem. Når Helgoland er under
ledelse af Team Bade har fællessegmentet stadigvæk ikke et sted at være. Det
problem gav netop anledning til en del uro blandt herrerne og fællessegmentet.
Vi mangler fakta for at kunne vurdere om forslaget er den rigtige løsning. Mange
spørgsmål dukker op: Fx er fællessegmentet + herresegmentet større end
damesegmentet. Dameafd. har et areal som er 40% større end herreafd. Hvis
fællessegmentet er så stort som bestyrelsen siger, bør der skabes rum for det på
dameafd. Dameafd bliver slet ikke brugt i samme omfang om vinteren som
herreafd. gør. Ifølge de oplysninger bestyrelsen har lagt frem, på GF 2016 er vi
4500medlemmer: 2/3 damer, 1/3 herre. På GF fremlagde Kirsten Monrad at
damerne er det største segment, herefter fulgt af fællessegmentet, som er større
end herresegmentet. I tal vil det se således ud.
Damer 3000. Herre 1500. Fællessegmentet vil som minimum udgøre halvdelen
af herrerne. Altså 750 stk + en dertil hørende dame pr. herre ud af de 3000
damer. Resultatet bliver således.
Damer.3000 – 750=2250
Fællessegment: 750+750=1500.
Herrerne: 1500-750=750.
Herrerne+ fælles: 1500+750+2250.
Damer + fællessegment: 2250+1500 =3750.
Det er således helt forkert, når bestyrelsen argumenterer for at fællesafd skal
være på herreafd. vi er nogle som kan kan se at disse tal ikke stemmer overens
med den virkelighed vi oplever i DKG. Vi har aldrig ligget over 1000 medlemmer
på nogle af afdelingerne. Hverken under Team Bade regi, som afspejler
befolkningen eller i DKG regi som afspejler vinterbaderne. Det både ser jeg og
hører jeg. Det blev også sagt på GF 2016, At damerne ikke har oplevet den store
trængsel. Vi oplever der imod god plads på både dame- og herreafd og endda
plads til flere. Herreafd. har et areal på 540 kvadratmeter og dameafd. Et areal på
756 kvadratmeter. At der således skulle have været i nærheden af de tal som
bestyrelsen bruger, er altså slet ikke fysisk mulige. Medlemstallene som
bestyrelsen bruger i sin argumentation for at fællessegmentet skal være på
herreafd. afspejler altså ikke virkeligheden. Det har nu den konsekvens at
herreafd. nedlægges på et falsk grundlag. Mange herrer er vrede og kede af det. I
vores virkelighed oplever vi netop at herresaunaen og herreafdelingen bliver
brugt på trods af, at fællessaunaen er åben og har plads til flere. Ligeledes
opleves det, at der faktisk er lys inde hos damerne når fællessaunaen er åben.
Det fortæller mig, at der netop også er et behov for at der er plads til de
segmenter, der ikke ønsker det fælles.
Det er altså nøglebriktallene, vi skal have frem, for at kunne tage en saglig
vurdering af disponeringen af vores saunaer og afdelinger.
I forslaget fra bestyrelse på GF 2016 om udbygning af vores faciliteter står der:
Det er derfor nødvendigt at udbygge vores nuværende faciliteter og vi har fået
lov til at bygge på de to byggefelter, så vi har plads til de nye medlemmer.

Der er altså tale om vores nuværende faciliteter som netop er: En Herreafd. ,en
dameafd. og en fællesafd. I begrundelsen for forslaget står det heller ikke nævnt,
at vi skal nedlægge herreafd. I referatet fra GF forklarer Kirsten Monrad, at der er
afsat penge til at videreføre herreafd. Det er i budgettet på de kr.3,5 mio. KM
forklarer videre, at det kun er saunaen som skulle kunne benyttes af alle.
Soldækket er altså ikke på tale til brug af fællessegmentet.
På GF 2016 blev der lovet en dialog for at imødekomme herresegmentets ønsker.
Det overrasker mig meget, at bestyrelsen er nået frem til at imødekomme
herresegmentets ønsker, ved at nedlægge herreafd. I den dialog som fandt sted i
foråret og sommeren, erkendte bestyrelse, herrerne og damerne netop,
at mange, både herre og damer, ikke følte sig godt tilpas ved at dele afd.
Den forslåede disponering er altså helt i strid med det der blev vedtaget og aftalt
på GF 2016.
Det undrer mig således, at man ikke beder arkitektfirmaet om at lave 3 helt
separate afdelinger. For mig viser tallene og aftalerne, at bestyrelse er meget
langt fra det reelle Helgoland og de aftaler og beslutninger vi har taget.
Med venlig hilsen
—————————————————————-
Dato: 11. december 2016
Kære bestyrelse for Det Kolde Gys

Jeg ser frem til “høring”smødet på tirsdag omkring de nye bygninger.
Jeres projekt ser spændende ud, og der er også en del ubesvarede spørgsmål, som jeg ser frem til at få svar på 🙂

I sidste mail gav jeg jer feedback på jeres kommunikation, og jeg kan se at I har kvitteret ved at lave et par enkelte kosmetiske ændringer ift facebooksiden og en kommunikations-“strategi” i et mødereferat.

Derfor vil jeg tillade mig, at komme med lidt mere feedback ift jeres kommunikation omkring de nye bygninger.

Tegning af Ny Helgoland
Selve teksten og bygningerne er svære at koble sammen til, hvordan det reelt kommer til at se ud. Derfor har jeg klippet og klistret en tegning sammen efter bedste evne, som er vedhæftet her.

Jeg er sikker på at arkitekten ville kunne lave en visualisering, der er bedre end dette. Men min overbevisning er, at det ville være rigtigt godt for medlemmerne med en tegning, der giver et bedre overblik, og viser hvordan det kommer til at se ud.

Ubesvarede spørgsmål

Der står, at den kommende nye fællessauna skal “kunne huse gusaktiviteter og fællessegment hele året”

Betyder det at man flytter gus permanent fra den store til denne mindre fællessauna hele året eller kun i sommerhalvåret?
Hvis det bliver hele året, har man så taget i betragtning, at der vil være underkapacitet? Som det er lige nu, så er vores gus for det meste stuvende fulde med over 50 gæster pr gus, og som jeg læser jeres beskrivelse, så er der kun plads til 36 i den nye. Hvad ville i så fald være begrundelsen for at flytte gus hele året?
Som jeg har oplevet det, så bliver fællessaunaen brugt meget lidt uden for gustiderne. Vi snakker om en håndfuld mennesker ift en kapacitet på ca 60.
Hvis man flytter gus fra den store fællessauna, hvordan skal brugen af denne så være i fremtiden?
I skriver: “Der foretages ikke ændringer i de eksisterende bygninger på nuværende tidspunkt”. Det læser jeg som, at den nuværende bygning med herresauna og -omklædning forbliver uberørt.
Men er det rigtigt forstået at herrerne nu skal dele “brædderne” med fællessegmentet hele året? Og er dette ikke en reel nedlægning af herreafdelingen? Kan bestyrelsen godt tage sådan en beslutning uden om en generalforsamling – og hvis ja, er det så fordrende for medlemsdemokratiet og for bestyrelsens opbakning blandt medlemmerne?
I skriver, at I ikke vil lave ændringer i de nuværende bygninger, fordi “Det er der ikke penge til.”
Hvorfor søger man ikke opbakning på en generalforsamling til en mere visionær helhedsplan for brugen af Helgoland? Her skulle alle bygninger, det naturlige flow i løbet af dagen, medlemmernes ønsker for badeanstalten, kommunens ønsker for brugen af Helgoland osv tænkes ind i det.
Damerne får en ny sauna og beholder en “lukket” afdeling. Det er fedt. På den måde har I jo også sikret jer, at mange damemedlemmer vil bakke op. Det er smart.

I har selv skrevet og sagt tidligere, at selvom der er ca dobbelt så mange damemedlemmer som mænd, så kan I se at mændene er overrepræsenteret i antallet af besøg.
Hvordan hænger dette besøgsflow sammen med jeres planer?
Kan I se i besøgstatistikkerne om mændene kommer primært i herre- eller fællesafdelingen idag? Og hvad med damerne?
Er det muligt at lægge besøgsstatistikkerne offentligt frem, så vi alle kan få den viden, hvis vi ønsker det?
I skriver ift “hørings”mødet: “Det er kun de to bygningers disponering der bliver drøftet.”
Jeg håber dog stadig på, at I vil svare på alle ovenstående spørgsmål på både møder, nyhedsbrev, fb opslag osv.

Jeg tror, at det var alt fra mig lige nu.
Som skrevet, ser jeg frem til mødet på tirsdag.

De bedste hilsener
—————————————————————-
Dato: 9. december 2016
Emne: Bemærkninger til de nye saunaer

Der er et spændende projekt og jeg glæder mig til der bliver færdigt.

Jeg er dog forundret over forslaget om, at ændre den nuværende herreafdeling til fællesområde. Det er OK at der i sommerperioden, hvor den nuværende fællessaune er lukket, planlægges fællesområde i herreafdelingen morgen og aften som sidste sommer.

Jeg kunne godt tænke mig en fornuftig og begrundet forklaring på, hvorfor forslaget til nyt fællesområde kke omfatter både den nuværende herre- og dameafdeling til et stort fællesområde.

Med venlig hilsen
—————————————————————-
Dato: 8. december 2016
Emne: Vedr. de nye bygninger
Kære bestyrelse,

Allerførst en stor tak for jeres indsats for at skabe gode rammer om vinterbadningen på Helgoland!

Ang. de nye bygninger:

Jeg vil meget stærkt opfordre jer til at beholde fællesbadning og gusaktiviteter på det nuværende fællesområde og den nuværende fællessauna i vinterperioden, og lade os beholde vores separate herreafdeling. Det giver ikke mening at flytte aktiviteterne ind på herreområdet, hvor der vil være væsentlig mindre plads. Vi er netop kommet hjem fra gus i en stopfyldt fællessauna, og det vil ikke være en god idé at flytte det til en nyopført sauna med færre pladser.

Hvis der er behov at omdanne den nuværende herreafdeling til fællesbadeområde i sommerperioden er det ærgerligt, men til at leve med. Derimod bør vi helt klart beholde de nuværende separate herre- og dameområder i vinterperioden, hvor fællesbadning og gus langt bedst kan ske i det nuværende fællesområde og hvor der ikke er nogen argumenter for at inddrage herreområdet til fællesområde.

Venlig hilsen

Nyhedsbrev januar 2015

Kære alle gysere

Mens vi venter på grødisen, får I lige en hilsen og en opdatering på hvad der rører sig i vores lille forening.

Dåb
Årets største begivenhed i Det Kolde Gys er vores dåb. Den holdes lørdag den 7. februar kl 13.00.
Ved dåben døber vi skrællinger, som har badet i mindst 2 vintre. Først når de er døbt, bliver de rigtige vikinger og skjoldmøer.
Det er en meget gammel tradition at skrællinger bliver døbt, og fra 1908 har det været et krav, at man har badet i mindst 2 år før man kan døbes og opnå vikingebrev. I kan læse herom i bogen Vikinger i 100 år, udgivet i 1985 af Vikingelauget i Charlottenlund
Vi håber at mange skrællinger lader sig døbe og at rigtig mange medlemmer kommer, og er med til at gøre det til en festlig dag.
Der er offentlig adgang til vores dåb, så inviter gerne en hel masse glade venner med ned og se skrællingerne blive døbt.
Hvis du er en af dem der skal døbes i år, skal du skrive dit navn på listen i fællesrummet. Du kan også sende en mail til dkg@detkoldegys.dk, så sætter vi dit navn på listen. Du skal tilmelde dig senest søndag den 1. februar kl 13.00.
Hvis I er flere der gerne vil døbes samtidig, så skal I skrive det.
Hvis du har været medlem i 25, 40, 50 eller 60 år bliver du jubeldøbt. Skriv på listen hvis du vil jubeldøbes. Så får du også et vikingenavn.
Neptun holder dåbsforberedelse i fælleshuset søndag den 1. februar kl 13. Kom derned hvis du kan og få en snak med Neptun om udklædning og om hvordan det foregår, og aftal evt med nogle af de andre som også skal døbes, at I lader jeg døbe sammen.
Du kan kontakte Neptun (Preben) på tlf 31 61 10 22 eller mail pp@ppspedition.dk, hvis der er noget du vil spørge om i forbindelse med dåben.
Dåbsfest i Sundby Sejl.
Vi fejrer vores nye vikinger ved en stor fest lørdag den 7. februar. Festen holdes i Sundby Sejl fra kl 17. Der er middag og efterfølgende dans. Festen er kun for medlemmer på grund af den begrænsede plads, 130 personer. Det vil dog være sådan, at hvis der er usolgte billetter 1 uge før festens afholdelse, vil disse blive solgt til medlemmer, som ønsker at tage gæster med. Det koster 150 kr. for medlemmer, og vi lover dig en lækker forret og efterfølgende buffet. Drikkevarer, udover de der er på bordet fra start, er for egen regning og risiko.
Bestyrelsens Benjamin har valgt musikken, og han garanterer at det bliver dansemusik i topklasse. Det er nemlig Nicolai fra Natdisk festerne der spiller op til dans, han vil give den gas med musik fra 80-90 og lidt fra 00’erne . Musikken vil bære præg af FUNK og SOUL lidt disko og måske lidt Prince.
Du kan købe billet til dåbsfesten ved at følge dette link http://detkoldegys.dk/betalingsmodul/.
Helgoland den 7. februar
Alt står i dåbens tegn den 7. februar. Alle omklædningsrum og saunaer samt fælleshuset inddrages til – og forbeholdes dåbsbørnene fra kl 10 til kl 16. Saunagus om eftermiddagen er aflyst. Hvis du har en ledig hånd eller to og vil bistå med noget af alt det praktiske, så send os en mail på dkg@detkoldegys.dk
Fællessaunaen
Vi har måttet skifte arkitekt, og opgaven ligger nu hos H+ arkitekter. Der hænger tegning i fællesrummet af den nye sauna. Den kommer til at ligge i byggefeltet i forlængelse af fælleshuset. Saunaen forventes at være færdig 1. maj.
Nøgler og porten
Vi beder jer om at bruge jeres nøglechip hver gang I går ind og ud af porten. Også selv om I følges med nogen der åbner. Og vær opmærksom på hvem der går ind sammen med jer. Vær også opmærksom på om porten lukker. Der er ikke pumpe på. Nytårsaften stod porten åben.
Nøglen bliver opdateret når I anvender den på hovedporten. I må ikke være for hurtige, den skal sommetider lige have den fornødne tid. Den lyser blåt når den opdaterer og grønt når den åbner.
Der findes eksempler på at en nøglechip pludselig ikke fungerer. Det kan være fordi den ikke er opdateret korrekt, eller at der er en fejl på chippen, men i 95 % af tilfældene, er det fordi vi har annulleret nøglen pga manglende kontingentbetaling. Vi har annulleret ca 300 nøgler pga manglende betaling.
Og i de tilfælde har de pågældende ikke adgang til Helgoland, og du må ikke give adgang.
Hvis du mister din nøgle, kan du købe en ny. Se på hjemmesiden hvordan.
Hvis din nøgle ikke fungerer, så skriv til os, så vil vi fluks sende dig en mail om at du gerne må komme på badeanstalten, så kan du vise den, indtil din nøgle bliver ordnet.
Is og sne
Vi går jo og håber på grødisen, men is og sne på brædderne er ikke så ønskværdigt. Vi har ingen ansatte til at rydde, så grib en skovl og sving med saltbøssen hvis du møder is og sne på brædder og trapper. Der bliver sat saltbøsser i alle omklædningsrum og isskrabere rundt omkring, når is og sne kommer. Når der bliver rigtig meget is i havet, har vi en stor isøkse og issav. Men det er altså kun for dem med meget store bøffer. Og så er det i øvrigt en god ide at have de uldsokker du fik til jul på fødderne, for så står du bedre fast på isbelagte trapper.
Saunagus
Der er stadig saunagus 14 gange om ugen. I kan se planen på hjemmesiden, og her kan I også se hvem der er gusmester, og I kan læse om de forskellige gusmestre. Så I kan opsøge lige netop den gus, der tiltaler jer. Der er noget for enhver, lige fra tjære til lavendler og birkeris.
Fuldmånebadning
Vi bader i fuldmånens lys den 4.februar, 5. marts, 4. april og 4.maj.
Og på alle disse dage spiser vi sammen i kongressen (fælleshuset) kl 19. Alle tager lidt mad med til den fælles buffet, og drikkevarer, bestik og tallerken til eget brug. .
Gæster og lille Helgoland
Der er som bekendt ingen mulighed for at tage gæster med på Helgoland.
Men du må gerne tage en gæst med på Lille Helgoland. Du skal blot skrive til os i forvejen, om hvornår du gør det. Skriv til dkg@detkoldegys.dk
Rengøring
Rengøring er flyttet, og starter nu kl 9.30, mandag, onsdag og fredag. Tirsdag og torsdag bliver der kun gjort rent på toiletterne.
Betalingsservice
Brug de lange vinteraftener til at tilmelde dit kontingent til betalingsservice.
Så er du sikker på at din tilmelding er registreret, inden vi opkræver næste gang.
Du tilmelder i medlemssystemet Conventus: http://detkoldegys.dk/medlemsskab/medlemmer-2/. Log ind med dit tlfnr eller din mailadresse.
Vi lovede 10 gratiskontingenter til udlodning blandt dem der var tilmeldt betalingsservice ved sidste opkrævning. De 10 vindere har fået en mail fra os. De blev udtrukket af et IT program, fordi notarius publicus havde andre gøremål.
Kontakt til bestyrelsen
I kan kontakte os på dkg@detkoldegys.dk eller den første lørdag i hver måned fra kl 11 til kl 12. Vi sidder på kontoret i fælleshuset. Næste gang er lørdag den 7. februar.
Generalforsamling 2015 og standerstrygning
Den ordinære generalforsamling afholdes den 26.maj kl 19 i Amager Bio på Øresundsvej 6.
Vi stryger standeren den 11. maj kl 18.
Hvis du har et godt forslag, så send det allerede nu til bestyrelsen, det er jo ikke sikkert det behøver at afvente en generalforsamling.
Og kom nu med den is
Vi har bestilt grødisen til den sidste uge af januar.
Vi ønsker jer alle en god vinter.

Hilsen fra bestyrelsen

Besøgsstatistik for Det Kolde Gys sæson 2013/2014

Perioden
Vi har ud fra nøglesystemet lavet statistik over brugen af Helgoland (og Lille Helgoland) i perioden fra starten af september 2013 til tidlig maj 2014.
Opgørelsesmåde
Tallene er fremkommet på denne måde:
Alle åbninger og lukninger af porten er reduceret til et besøg for den pågældende person. Team Bade, håndværkere m.fl. sorterede fra.
Ikke alle bruger brikken til at komme både ind og ud (man kommer ofte sammen med andre), så besøgstallene her er i den lave ende. Man kan nok mindst tillægge 30 % for ”gå sammen effekten”.
Nøgletallene
Vi har registreret 51014 besøg på i perioden. Perioden omfatter 248 dage (9 dages udfald i september). Det giver et gennemsnit på 206 besøg per dag. Sidste år var gennemsnittet per døgn på 138. Vi har altså ca. 60 flere mennesker på anlægget per dag.
Helgoland er blevet besøgt af 2891 medlemmer. (Vi har 3600 medlemmer i alt). De 2891 medlemmer har i gennemsnit besøgt anlægget 18 gange hver. Topscoreren har været på anlægget 197 gange ud af de 248 dage!
De store dage
23 dage havde over 300 besøgende. Her er top 10:

Dato Mænd Kvinder I alt
2014-04-27 147 255 403
2013-11-17 144 254 400
2014-02-23 148 217 368
2014-02-02 152 213 365
2014-04-28 150 212 364
2014-01-04 157 201 359
2014-03-09 140 215 355
2014-04-29 145 198 343
2013-11-24 131 204 336
2013-12-31 130 206 336

Der er ingen tvivl om, at vejret betyder en del for, hvor mange, der er på anlægget…

Besøg per time henover hele perioden
Fordeles besøgene henover døgnet, ser det gennemsnitlige billede sådan ud:

Besoeg1

På den største dag i sæsonen ser besøgsfordelingen sådan ud:

Besoeg2

(I diagrammet ovenfor er hver lodret streg 10 personer). Klart flertal af kvinder!

Besøg hen over sæsonen

Diagrammet nedenfor viser de daglige besøgstal, dag for dag:

Besoeg3

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

Gus afslutning 15. maj 2014 – tilmelding nødvendig!

Tak fra gusmestrene!
Om 14 dage er det efterhånden blevet så varmt, at vi gusmestre pakker håndklæderne sammen og stiller olierne på køl for denne sæson.
Vi har haft en fantastisk sæson og oplever et støt stigende deltagerantal til vores gus og vi vil derfor gerne takke alle vores gusgæster og bestyrelsen for godt selskab og rigtig gode stunder på brædderne. Vi glæder os til efteråret hvor vi selvfølgelig håber at se både gamle og nye ansigter når vi atter vil svinge håndklæderne.

For at sige ordentligt tak har vi arrangeret et COCKTAILGUS som vil finde sted TORSDAG D. 15 MAJ fra 19:00 til 23:00.
Selve arrangementet vil bestå af en times gus, der vil have COCKTAILS som gennemgående tema – både hvad angår de valgte olier og de fortællinger/sange, der end må forekomme. Når gustimen er færdig mødes vi i fælleshuset hvor i vil blive budt på en cocktail og masser af samtale og hygge. Arrangementet er selvfølgelig åbent for alle, både nye som kendte ansigter ☺

For at tilbyde pladser til så mange deltagere som muligt har vi valgt at køre arrangementet i tre hold af 20 personer hver:
Hold 1 starter med gus fra 19:00 til 20:00 – og går derefter i fælleshuset til cocktail og hygge
Hold 2 starter med gus fra 20:00 til 21:00 – og går derefter i fælleshuset til cocktail og hygge
Hold 3 starter med gus fra 21:00 til 22:00 – og går derefter i fælleshuset til cocktail og hygge

Tilmelding:
Tilmelding foregår pr mail:
Send tilmelding til Ivan
(Kopier eventuelt email adressen herfra: ivanbirchlykholt@gmail.com).

Vær opmærksom på at tilmelding er bindende og skal indeholde:
– Hvilket hold man ønsker at deltage på, gerne i prioriteret rækkefølge.
– Mailadresse og telefonnummer

Man kan kun tilmelde sig selv. Hvis man ønsker at deltage med en ven eller veninde, skal man bede ham eller hende om også at melde sig til.

Pladserne bliver tildelt efter ”først til mølle princippet”. Sidste dag for tilmelding er dog mandag d. 12/5 kl. 12:00

Betaling:
Det koster 60 KR at deltage (indtægten går ubeskåret til at dække rekvisitter og cocktail). Pengene afregnes kontant ved fremmøde.

På vegne af gusmestrene

Lars Miss