Bestyrelsesmøde den 7. februar 2017

Bestyrelsesmøde den 7. februar 2017 kl 18.30 på Helgoland

Deltagere : Dorrit, Troels, 2xThomas, 2x Kirsten, afbud fra Per.

Dagsorden :
1. Byggeri
2. Medlemsundersøgelse
3. Personsag
4. Intro 28. februar
5. Opfølgning dåb, diverse orientering og evt

Ad 1 – Byggeri
Byggeriet skrider planmæssigt frem. Det er blevet undersøgt om der kan blive plads til mere end 1 bænk på tværs mod nord. Det ser ud til at der kan være 2 rækker hvis de kun bliver 40 cm dybe. Snedkeren skal ind over så vi sikrer, at det kan laves så det er pænt og funktionelt.

Ad 2 – Medlemsundersøgelse
Spørgeskemaet til medlemsundersøgelsen blev gennemgået igen. Det forventes klar til marts.

Ad 3 – Personsag
Landsretten gav os medhold i personsagen og vi fik tilkendt yderligere sagsomkostninger. De tildelte sagsomkostninger dækker på ingen måde foreningens udgifter. Vi anslår at sagen har kostet foreningen ca 50.000 kr.

Ad 4 – Intro 28. februar
Begge de to introhold der blev udbudt til den 28. februar blev optaget indenfor 2 timer. Det havde vi ikke forventet.
Næste intro vil være til september når ny sæson starter.

Ad 5 – Opfølgning dåb, diverse orientering og evt
Dåben gik rigtig godt. Neptun, ceremonimester og morgenholdet sørgede for at alt blev klappet og klaret. Der var 35 der blev døbt og 2 der blev jubeldøbt.
Festen om aftenen i Sundby Sejl gik også som den skulle. Restauratøren i SS gør det godt.
Lars og Ivan har taget initiativ til uddannelse af flere gusmestre.
Vi overvejer fælles bestyrelsestur til Jomsborg den 25. marts.
Der er årsmøde og generalforsamling i VID Vinterbadeforeninger i Danmark den 11. marts. I år har vi værtsskabet. Mødet starter op på Helgoland med fælles morgenmad og badning. Vi regner med at blive ca 50, så møde og generalforsamling fortsætter på Loftet på Øresundsvej fra kl 12. Vi glæder os til at mødes med repræsentanter for mange vinterbadeforeninger fra hele landet.

Kommende bestyrelsesmøder er aftalt til 15. marts, og 19. april begge dage kl 18 på Helgoland.
Generalforsamling bliver tirsdag den 30. maj kl 19 i Amager Bio.

Kirsten 25. febr 2017