Bestyrelsesmøde 19. januar 2010

Dagsorden:

Siden Sidst
Detailplanlægning af dåb den 6. februar 2010
økonomi og medlemstal
Nyt fra dame- og herrerepræsentant
Nyt fra forretningsfører
Evt.

Ad 1.    Der var dåb i Berlin den 9. januar og i den anledning var 8 medlemmer af Det kolde Gys
dernede.  Anders og Lis var repræsentanter for Gyset medens Bent og Hanne fik
flybilletterne betalt, som tak for meget frivilligt arbejde. De øvrige 4 deltagere i Berlinturen
betalte selv for deltagelsen.

Det var igen en stor oplevelse at bade i den tilfrosne sø, især fordi så mange Berlinere
havde afset tid til at kommer og se på festlighederne i Berliner Seehunde.

Inge Jensen, som tager sig af Julefrokost og Vifu-samarbejdet blev 70 år og foreningen
sørgede for en opmærksomhed i den anledning.

Champagne-Knud (foreningens gamle høvding)havde 25 års jubilæum og fik en 25-års nål
og en flaske leveret på sin bopæl af Kong Neptun og formanden.

Byggesagen vedrørende vores klubhus og fællessauna ude på Sporten bliver igen taget op
på Rådhuset og vi må så vente og se om vi får lov til at bygge 50 m2 mere.

15. februar er der generalforsamling i BAS (Brugerrådet for Amager Strandpark) hvor
Preben og Anders deltager.

Der er dåb i Køge på søndag den 24. januar, hvor Anders kører ned.

Næste lørdag den 30. januar er der dåb i Dragør, hvor Jørgen og Anders deltager

Roskilde hår dåb den 6. februar, så dem sender vi afbud til.

Invitationerne til foreningens dåb den 6. februar er sendt ud, og der er som sædvanlig
inviteret 2 fra hver klub til festen, men der må jo gerne komme flere som så betaler selv.

Vi har fået svar fra Rostock og her kommer 19 personer.

Ad 2.      Der  laves en køreplan for selve dåben , men først og fremmest laves nogle
Lister, idet vi mangler frivillige til hjælp både på Helgoland og i Prismen
da borde og stole både skal stilles frem og tilbage. Ligeledes skal opslag op
om reservering af omklædningsrum og saunaer på  dåbsdagen fr kl. 08.00
til kl. 12.30,dader skal være plads til dåbskandidater , showhold og gæster
i omklædningsrum og saunaer.

Ad-3.    Der er nu 1800 medlemmer i Gyset, men der er stadigvæk ca.  200 som vi
mangler at høre fra, idet kun få siger fra og melder sig ud af foreningen, hvis de ikke
længere ønsker at være medlem.  Til gengæld strømmer det ind på ventelisten så vi
har mange som  godt vil være medlem. Da vedtægterne siger at medlemmer skal tages ind
inden den 15. februar vil vi forsøge at tage fat på ventelisten inden denne dato.

Ad 4.    Der har jo været is på vandet og mange har fået deres første rigtige vinterbadning.
desværre har det også været farligt fordi saltet blæser væk og dæk og trapper derfor
har været isglatte.

Der har været problemer med sjaskvåde gulve mest hos mændene, måske skulle de
også prøve med aviser som damerne har gjort

Ad 5    Der er nu ved at være orden i medlemskartoteket  og vi har godt 1800 medlemmer
men inklusive de 200 restanter som vi stadigvæk mangler at skrive til. Der kommer
stadigvæk  kontingentindbetalinger ind hver dag så nogle må jo selv opdage de har glemt
at  betale.  Aftalen med bankerne er o.k. lige nu, men vi arbejder på en  netbankaftale med
Nordea.

Ad 6     Intet at bermærke