Bestyrelsens præsentation på medlemsmødet 13/12-2016

Her er bestyrelsens præsentation af byggeriet, som den blev fremlagt på medlemsmødet. Der er et par slides til sidst om vores ideer til mulig(?) udvidelse af anlægget på længere sigt. (Kræver fornyet dispensation fra fredningen, hvorfor det kan tage flere år).

PlantegningerHelgoland2016-201920161213