Referat bestyrelsesmøde d. 23. februar 2012

Det Kolde Gys – Bestyrelsesmøde d. 23. februar 2012, kl. 19.00 – 21.00

Tilstede: Brian, Kirstine, Viggo, Anne, Marie-Louise
Afbud: David, Jara

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer

Viggo

2. Valg af referent

Marie-Louise

3. Samarbejde

 • Vi havde en god samtale omkring bestyrelsens videre arbejde
 • Bestyrelsen tager på en team-building tur

4. Nyt fra Herrerepræsentanten

 • Der bliver opsat kalender på begge afdelinger til reg. af bad, så vi får et billede af hvordan belægningen er

5. Nyt fra Damerepræsentant

 • Der bliver sat ny spot op ved anden trappe
 • Vi undersøger om vi kan få ny ribbe og flytte placering
 • Vi undersøger prisen på små værdibokse

6. Fællessauna

 • Vi vil lave en workshop med indledende oplæg fra forskellige parter, så ide-grupper som bliver givet til eks. 3 arkitekter
 • Vi synes at en midlertidig sauna vil være spildt, da vi håber at en fællessauna kan stå indenfor en kort årrække

7. Status byggeri

 • Vi får bare lampeudtag – så sætter vi selv lamper op
 • Vi arrangerer en indvielse af klubhuset når det står færdigt
 • Vi har fået første regning på byggeriet på 30 %
 • Byggeri af overdækning med opbevaringsskur er sat i bero foreløbig

8. Vedtægter

 • Vi vil lave et forslag fra bestyrelsen til nye vedtægter, udarbejdet af os og efterfølgende gennemgået af en jurist. Forslaget skal til afstemning ved generalforsamlingen
 • Anne, Brian og Jara udarbejder et forslag

9. Rengøring

 • Vi undersøger prisen på at få en samlet løsning på rengøring

10. Evt.

 • Vi har fået en forespørgsel på det træ der ligger ved siden af Kongressen.  Vi vælger at gemme det lidt endnu for evt. at bruge det ved byggeri af en overdækning med skur
 • Baltic Winterswimmers Association vil gerne besøge Helgoland d. 12. Maj 2012.  De er velkomne til at bade fra vores omklædningsfaciliteter i de par timer de har brug for.

Marie-Louise d. 26. Februar 2012

Referat bestyrelsesmøde d. 16. februar 2012

Det Kolde Gys – Referat bestyrelsesmøde d. 16. februar 2012, kl. 19.00 – 21.00

Tilstede: Viggo, Kirstine, Jara, Anne, Brian, David, Marie-Louise

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer

Viggo

2. Valg af referent

Marie-Louise

3. Ord fra formanden

Marie-Louise beder om at vi alle bliver bedre til at samarbejde og gør det klart at hvis man er del af bestyrelsen, så er man forpligtet på hele dette arbejde og må også føle sig ansvarlig på alle punkter der vedrører foreningen.  Alle bestyrelsesmedlemmer indskærpes at alt hvad man foretager sig i funktion af bestyrelsesmedlem skal være godkendt af som min. formanden og bestyrelsens beslutninger må til alle tider respekteres!

Brian beder om at e-mails bliver præciseret i ”til” og ”cc”, så man kan se om det er til orientering eller om der skal tages stilling til noget.  Hvis man er ”cc”, så er man blot på til orientering.

Toiletsituationen har været træls – noget Marie-Louise vil nævne for Lars Amelang; om det ikke er muligt at optimere toiletløsningen, så vi ikke skal bøvle med den hver vinter.  Kommunikationen omkring svar fra Eilif, må kommunikeres hurtigere ud på hjemmeside og ophæng og det er dame-herre. rep. ansvar.  Når vi har et svar fra Team Bade så må det accepteres og ud fra det må medlemmer selv vælge om de vil bade – ingen tvinges i vandet

Marie-Louise er blevet kontaktet af Amager Strandpark, som ønsker at tilgode se Det Kolde Gys og anlægge en sti fra asfaltvejen over til stien der fører ud til Helgoland.  Dette er et resultat af et møde Marie-Louise havde med Strandparken i december.

Dåben gik godt og det var et fint arrangement, trods kolde temperaturer i luft og vand.

Marie-Louise og Jonathan var til dåb i Køge og Viggo og Karl var til dåb i Vedbæk. Begge hold havde en god tur og en dejlig dag.

Der var et indslag lavet af Lorry.dk som blev vist i Regional nyhederne.  Det er blevet meget godt modtaget rundt omkring.  Kan ses på nettet på Lorry.dk (d. 9.2. kl. 19.30).

Jara er begyndt at arbejde på at skrive nyhedsbreve og undersøger at lave det i en skabelon, så vi kan sende det ud via Conventus. Det bliver Jara’s ansvarsområde og  godkendes af formanden.  Indholdet vil være nyheder fra klubben og vi vil prøve at stile indholdet efter de områder vi kan se medlemmerne berører på vores debatside.  På denne måde kan alle se hvad vi arbejder med i bestyrelsen og vi når samtidig ud til alle medlemmer. Det blev debatteret hvorvidt man nu kunne være sikker på at, det der bliver skrevet ,også er bestyrelsens holdninger og beslutninger.

Formanden glæder sig over at vi i stigende grad modtager ros og glade mails fra medlemmerne, som er glade for de nye vinde.  Det varmer i en kold tid 🙂

Vi har dannet et udvalg der skal lave en ny folder som udleveres til nye medlemmer – indhold: historie, Team Bades regler, bade sikkerhed, de få regler vi har i klubben og vores klubliv. Udvalget består af Jara, Kirstine og Anne.

4. Låsesystem – Jara

Jara har talt med Lars Amelang om at se det system de har i Sluseholmen. Jara har aftalt et møde i Sluseholmen for at kigge på system og høre om deres erfaringer. Anne og Brian deltager osse.

Klokken var igen blevet 21.00 og uden at have nået særlig meget af dagsordenen måtte vi erkende at vi har et problem med samarbejde i bestyrelsen.  Vi ender gang på gang i de samme diskussioner.

Formanden foreslog et team-building arrangement.

Formanden måtte lukke mødet kl. 21.00 og har sat et nyt møde på følgende torsdag d. 23.2. kl. 19-21.

Punkterne herunder bliver behandlet på næste møde.

5. Nyt fra Damerepræsentant – Kirstine

6. Nyt fra Herrerepræsentant – Viggo

7. Fællessauna – Marie-Louise

8. Status byggeri – David

9. Vedtægter – Brian

10. Rengøring – Marie-Louise

11. Evt.


Marie-Louise d. 22. februar 2012

Referat af bestyrelsesmøde 19. januar 2012

Det Kolde Gys – Bestyrelsesmøde d. 19. januar 2012, kl. 19.00 – 21.00

Tilstede: Viggo, Anne, Brian, David, Kirstine, Marie-Louise
Afbud: Jara

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer

Viggo

2. Valg af referent

Marie-Louise

3.Ord fra formanden

Nytårsbadet gik godt, var hyggeligt med ca. 40 op mødte.  Mindst en kom udefra og var glad for at få lov at bade.  Artikel i Politiken ved vi ikke hvem der havde udtalt sig til – men  vi synes at alle der kom for at bade skulle være velkomne. Viggo havde skrevet en sang til lejligheden – tak for den 🙂

Kitty anbefaler at vi holder et medlemsmøde omkring indretning og brug af det nye klubhus.  Jeg har opfordret hende til at arrangere et sådant, da bestyrelsen har rigelige ting om ørene og pt. ikke kan tage fat i flere ting. Vi bakker gerne op og formanden deltager gerne i det omfang det er muligt.

Saunasten er blevet byttet i herresaunaen og Marie-Louise sørger for flere sten til damesaunaen.

Gus må kun foretages af vores gusmestre og kun når de er annoncerede.

Vi har haft problemer med saunaovnene igen. Der er desværre folk der bliver ved med at hælde vand på, hvilket resulterer i at saunaovnene slukker.  Sidst var både ovnen i herresaunaen slået fra, samt hele relæet i bygningen og damesaunaen kørte kun på halv kraft.  Begge ovne måtte genstartes!  I værste fald kan man risikere at ødelægge ovnene så meget at de brænder helt af og samtidig risikerer man også at relæet brænder helt af!!!!

I stedet for at besvare medlemmer i debatforum, vil vi fokusere vores nyhedsskrivelser omkring de ting folk skriver om.

4. Budget

Brian indleder med at fortælle hvordan vores aktuelle regnskabsstatus ser ud.

Han forelægger derefter det reviderede budget. Det reviderede budget adskiller sig på 3 punkter i forhold til det budget der blev fremlagt på seneste ordinære generalforsamling. Der forventes flere kontingentindtægter (+145.000 kr.), færre direkte udgifter (+350.000 kr.) og øgede administrationsomkostninger (-30.000 kr.) i alt en opskrivning på 465.000 kr. Og da der var en regnefejl på knap 500.000 kr. i det gule regnskab fra maj, kommer vi ud af dette år med et underskud i budgettet på 513.000 kr.

Ved udgangen af regnskabsåret 2011/12 forventes en egenkapital på ca. 680.000 kr.  Budgettet bliver offentlig gjort

5. Ventelistegebyr/nøgledep.

Pt. er der et nøgledepositum som bestyrelsen gerne vil foreslå den kommende generalforsamling om at det bliver ændret til et ventelistegebyr i stedet. Det foreslås at det nuværende nøgle depositum, en gang for alle, bliver stiftet foreningen – da pengene de sidste mange år ikke har figureret i vores regnskab!

Dem der er på fri-kontingent i år som ikke skal være det, får frikontingent i år og varsles den nye beslutning. Det nye er at, ingen andre end bestyrelsesmedlemmer og medlemmer over 80, der har været medlemmer i min. 10 år, er på frikontingent.

6. Køb af administrativ hjælp

Marie-Louise har undersøgt en mulighed, men foreslår at vi afventer og stadig ser tiden an.

Konverteringen til det nye medlemssystem har krævet enormt meget arbejde, da der har været et stort rod i medlemskartoteket.  Nu er der ved at være styr på det.  I fremtiden vil der selvfølgelig være noget arbejde, men kan nok holdes i grænser hvis vi er gode til at holde vores medlemsdata ajour.

Vi tænker at når vi har det nye klubhus at vi kan lave en ugentlig kontortid på Helgoland, hvor medlemmerne kan henvende sig.

Brian og Anne tager fat på at lave en betalingsløsning på vores hjemmeside.

7. Klubhus + trapper

Arkitekten havde foreslået en markise for at dække for solens stråler ind i det nye klubhus. Vi ønsker ikke en sådan løsning, da den meget let vil gå i stykker i det klima vi har på Helgoland (salt, vand, vind) En anden løsning vil være soldæmpende vinduer, men vi ønsker bare helt almindelige vinduer. Marie-Louise giver besked til Carsten Hoff.

Marie-Louise undersøger videre omkring tilbygningen (overdækning og skur på areal før klubhus) og får regnet på den pris vi har fået fra

B & O Byg, som forekommer helt ude af proportioner.

Marie-Louise og Kirstine undersøger videre på projektet omkring nye bredere og sikre trapper med en platform i bunden, som ligger under vand, så man kan ”bunde”.

Vi måtte igen grundet tiden springe i dagsordenen!  Vi fortsætter med punkterne 8-10 samt 12 på næste møde!

8. Låsesystem
9. Nyt fra Damerepræsentant
10. Nyt fra Herrerepræsentant
11. Invitationer fra andre vinterbadeklubber

Marie-Louise og Jonathan tager til dåb i Køge på søndag.

Viggo og Karl tager til dåb i Vedbæk på søndag.

Vi får besøg af Skodsborg Vikingelaug lørdag d. 25. februar kl. 10.00. De kommer 10-15 personer og Brian og Marie-Louise er værter.

Søndag d. 4. marts kl. 10.00 kommer Vikingeklubben Jomsborg på besøg med 10 personer.  Foreløbig har Marie-Louise meldt sig som vært. Hun opfordrer til at flere fra vores bestyrelse deltager.

12. Fællessauna
13. Evt.

David har ønsket at se en kontrakt med vor arkitekt og er ikke tilfreds med formandens mundtlig aftale om 800,- kr pr time.

Marie-Louise forklarer at hun endnu ikke har haft tid til at lede I vores lagerrum efter kontrakten.

Marie-Louise tager kontakt til Jara omkring skrivelse af vores nyhedsbreve.
Vi nåede igen ikke alle punkter på dagsordenen og de resterende punkter går videre til næste møde.

Mødet sluttede kl. 21.00

Marie-Louise d. 26. januar 2012

Revideret budget for regnskabsåret 2011/12

Opdatering vedr. budget 2011/12

Vedlagt revideret budget for regnskabsåret 2011/12 således som det blev besluttet på den ordinære generalforsamling. Den forsinkede offentliggørelse skyldes konvertering til nyt medlems- og opkrævningssystem, der har taget længere tid end forventet.

Revideret_budget_2011-2012

Resultatopgørelse (- er indtægt / + er udgift)

Budgettet er ændret i forhold til det budget der blev præsenteret på den ordinære generalforsamling (underskud 478 t.kr men med tælle fejl, så rettet bliver det et underskud på 978 t.kr).

Det reviderede budget udviser et underskud på 513 t.kr, hvilket er en positiv ændring på 465 t.kr.

Den positive ændring kan forklares således: en forventet stigning i indtægter (+145 t.kr, er realiseret), et forventet fald i direkte omkostninger (påvirker positivt +350 t.kr) samt en forventet stigning i administrationsomkostninger (påvirker negativt -30 t.kr), hvilket medfører en positiv ændring på i alt 465 t.kr.

Balance. (+ er aktiver / – er passiver)

De forventede aktiver ultimo regnskabsåret forventes at andrage 827 t.kr (kontanter og depositum i alt 807 t.kr og tilgodehavender 19 t.kr).

De forventede samlede passiver ultimo regnskabsåret forventes ligeledes at andrage 827 t.kr fordelt på egenkapital (682 t.kr) og skyldige poster (145 t.kr).

Dvs. at vi forventer med udgangen af regnskabsåret 2011/12 at have en positiv egenkapital på 682 t.kr (kontanter) efter at have betalt det nye klubhus.

Ovenstående vil blive uddybet yderligere på næste ordinære generalforsamling, såfremt der er behov herfor.

Med gyser hilsen

Brian, kasserer

Referat af bestyrelsesmøde 15. december 2011

Bestyrelsesmøde d. 15. december 2011 Kl. 19.00 – 21.00

Tilstede: Viggo, Brian, David, Anne, Kirstine, Marie-Louise
Afbud: Jara

Dagsorden

1 Valg af ordstyrer

Viggo blev valgt.

2 Valg af referent

Marie-Louise blev valgt.

3 Referat fra forrige møde

Referatet fra sidste møde blev gennemgået og der blev enighed om at referentens ord må gælde og vil variere fra referent til referent. Referatet fra sidste møde tilføjes et par enkelte punkter som manglede og bliver offentligt gjort snarest.

4 Skrivelse til medlemmer

Skrivelsen blev diskuteret især omkring, at vores gamle traditioner nu ligger i hænderne på medlemmerne. Der blev til sidst enighed omkring skrivelsen som derfor kan lægges på hjemmesiden og hænges op på Helgoland.

5 Budget

Brian har lavet et budget som han fremlægger og gennemgår.  Der er mange usikre beløb da vi har sendt mange girokort ud og deraf er der mange der endnu ikke har betalt.
For at være helt sikre på hvad den ordinære generalforsamling i maj 2011 besluttede og godkendte, blev de to relevante punkter oplæst. Brian mente at det reviderede budget vil være helt klart medio januar.
Ved den ordinære generalforsamling i maj 2011 blev der stillet spørgsmålstegn ved forskellen mellem det hvide officielle  regnskab fra 2009-2010 og det gule regnskab. Forskellen mellem de to regnskaber udgør ca. 40.000 kr. Forskellen kan forklares i en for meget indtægtsført sponsorindtægt på 39.999 kr. Denne indtægt var også medtaget i 2008-2009 regnskabet, hvorfor det hvide regnskab for 2009-2010 var forkert. Pengene er konstateret bogført i banken. Brian vil ved næste ordinære generalforsamling redegøre yderligere for dette.
Anne og Kirstine sætter spørgsmål ved om man kan underskrive kontrakt til byggeri af klubhuset, uden at det reviderede budget er blevet offentlig gjort. Flertallet i bestyrelsen mener at det kan man godt og at bestyrelsen var blevet pålagt at gøre det af generalforsamlingen.

Tiden var blevet knap, derfor blev der hoppet lidt i de resterende punkter, for at nå det absolutte vigtige! Punkt 6 – 13 vil alle komme på dagsordenen igen ved næste møde!

6 Ventelistegebyr/nøgledep.

Det er helt korrekt at vi ikke kan opkræve et ventelistegebyr uden det har været oppe på en generalforsamling. Punktet tages op igen på næste møde.  Anne giver medlemmer, der ønsker deres nøgledepositum tilbagebetalt, besked om at skrive en mail til Brian, som så overfører pengene til deres konto.

7 Køb af administrativ hjælp
8 Klubhus + trapper

Vi har modtaget en tillægskontrakt på byggeri af klubhus. I den første kontrakt var der iberegnet 150mm isolering, hvilket er for lidt, derfor havde Carsten Hoff rettet det til 200mm og det udgør en merpris på 12.400 kr.
Kirstine tilkendegiver at hun ikke kan stå inde for byggeriet, grundet processen under den tidligere bestyrelse som ligger til grunde herfor.
Brian og Marie-Louise underskriver kontrakten og byggeriet påbegyndes d. 2. Januar 2012.
Vi havde fået en overslagspris på dæk, halvtag og et skur i den første del af ”hullet” før klubhuset, af samme entreprenør.  Det kommer af en ide der både vil være til gavn for DKG, Teambade og det offentlige.  Teambade har i dette års budget penge til at deltage i en sådan tilbygning.  Dog var overslagsprisen horribel høj og Marie-Louise har fået mandat til at se hvad der kan gøres.

9 Nyt fra Damerepræsentant
10 Nyt fra Herrerepræsentant
11 Invitationer fra andre vinterbadeklubber

Vi har fået indbydelse fra Køge vinterbadeklub til deres dåb d. 22. Januar 2012.  Bestyrelsesmedlemmerne bedes kigge om de har tid/lyst og ellers lægges invitationen ud til medlemmerne.

12 Fællessauna
13 Evt.

Kirstine sætter spørgsmål ved om man kan underskrive kontakt i tidsrummet fra indkaldelsen og afholdelsen af ekstra ordinær generalforsamling.
Der var enighed I bestyrelsen om at, processen omkring byggeriet af det nye klubhus kunne have været mere åben og optimal.  Da kontrakten dog er underskrevet, vil vi nu bare bygge og sætte vores kræfter og energi i fremtidige projekter, der skal gennemføres med åbenhed og inddragelse af medlemmernes tanker, ideer og ønsker.

Viggo er i gang med at arrangere dåb og har lavet et budget, hvor der er behov for et tilskud fra DKG på 21.000 kr. Dette godkendes af bestyrelsen.

Marie-Louise og Viggo arrangerer nytårsbad d. 1. Januar 2012 kl. 12.00.

Tiden var derefter gået og vi nåede desværre ikke flere punkter.
De yderligere punkter som vi ikke nåede, går videre til næste møde som er i januar!
Mødet sluttede kl. 21.55.

Marie-Louise, d. 18.12.2011

Referat af bestyrelsesmøde 21. november 2011

Referat af bestyrelsesmøde – mandag den 21. november 2011 kl. 19:00 – 22:00

Afholdt hos Kasserer Brian Olsen.

Deltagere: Formand Marie-Louise Sørensen, kasserer Brian Olsen, sekretær David Nielsen, Damerepræsentant Kirstine Theilgaard, Herrerepræsentant Viggo Christiansen, Anne Breiehagen & Jara Høgsberg.

Fraværende: ingen.

Kasserer Brian Olsen bød velkommen, og bestyrelsen gik til den på forhånd udsendte dagsorden.

1 Valg af referent

David Nielsen blev enstemmigt valgt.

2 Kort præsentationsrunde

Hvert bestyrelsesmedlem præsenterede sig kort.

3 Godkendelse af referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 2/11-2011 var ikke klart men forventes klart snarest.

4 Ny struktur: herunder stillingtagen til områder i bestyrelsen, udvalg, forretningsfører, forretningsorden osv.

AB har det overordnede ansvar for sikkerheden

KT er tilsynsførende med ansvar for sikkerheden på damesiden.

VC er tilsynsførende med ansvar for sikkerheden på herresiden.

Opslag om forretningsfører nedtages.

Det undersøges om kasserer & AB behøver fremmed hjælp til det store arbejde med konvertering til Conventus.

AB og JH ønsker at forbedre brugervenligheden på hjemmesiden herunder forsiden,
hvilket blev vedtaget. JH kontakter webmaster Thomas Frank(TF) ifht den tekniske del.

JH har ansvar for hjemmesiden med AB og Thomas Frank, som hjælpere.

”Frivillige ulønnede tillidserhverv” i Vikingeforeningen Det Kolde Gys pr. 28/12-2010 revideres på næste møde. Opslag findes i Kongressalen.

DN og formanden har kontakten til Arkitekt Hoff og København Kommunes Team Bade omkring bygning af klubhus.

Formand har kontakten til aviser & journalister.

Håndværkerliste udfærdiges til næste møde: alle bedes komme med navne.

Det undersøges, om vi kan finde billige og egnede kontorlokaler.

Den nuværende forretningsorden diskuteres på næste bestyrelsesmøde.

Kontingentfrihed blev diskuteret.

Alle i bestyrelsen bør kunne arbejde i Conventus. Aftal tid til oplæring hos AB.

JH har været webredaktør og ønsker ikke længere dette.

Hele bestyrelsen er stærkt imod den negative holdning, som enkelte medlemmer har på hjemmesiden. Stopper de ikke, vil bestyrelsen overveje at lukke muligheden for indlæg.

De få, skal ikke ødelægge det for de mange.

5 Skrivelse fra ny bestyrelse til medlemmerne

Formanden ønskede en skrivelse fra bestyrelsen ud på vor hjemmeside til alle medlemmer. Indholdet blev diskuteret uden at komme til enighed. Det blev besluttet, at formanden i samarbejde med JH, KT skulle udfærdige et skriftligt oplæg til næste møde.

Der var enighed om, at der i Gyset er en god kultur, som vi alle skal værne om.

Vi skal ikke se tilbage på uoverensstemmelser, men se fremad.

6 Nye medlemmer: herunder venteliste, nøgleudlevering, information/modtagelse

Nøgleudlevering bør ske i Kongressalen med deltagelse af en erfaren nøgleudleverer og en hjælper, som derved bliver oplært.

JH vil fremover forsøge at udgive Nyhedsbreve regelmæssigt, dog kun efter behov.

Kasser oplyste, at der var sendt 570 girokort ud til nye medlemmer.

Kasserer oplyste, at årskontingent er 500 kr. for 2010/2011.

Anne og Kirstine spørger om vi må tage et ventelistegebyr når det ikke står i vedtægterne.

På grund af det store arbejde med at administrere ventelisten, opkræves venteliste gebyr på 200 kr., som ikke tilbagebetales. Dette følger lovgivningen om ventelister ved lejeboliger.

7 Klubhus

Den tidligere formand Anders Hjorth og kasserer har underskrevet tilbud på opførelse af klubhus, som nævnt på den ekstraordinære generalforsamling afholdt2/11-2011. DN & formand holder møde med arkitekt Hoff 23/11-2011 for at få status på projektet med at opføre vores fælles klubhus, der opføres som en bygning uden indvendige vægge eller anden indretning. Det forventes, at byggesummen kan holdes under 1 mill.

Anne og Kirstine spørger om man må underskrive kontrakter når vi ikke har et godkendt regnskab/budget på plads.

Kirstine sætter spørgsmål til udliciteringen.

8 Forestående arrangementer: Julefrokost, Nytårskur, Dåb med Revy, Standerstrygning & Standerrejsning

Formanden kan desværre ikke deltage i vores julefrokost. VC byder velkommen og aftaler det videre med Inge ?

Nytårskur tager VC sig af. Formand byder velkommen?

Dåb med revy taler vi om til næste bestyrelsesmøde

9 Rengøring af vore huse

Dame og Herre repræsentanterne taler sammen og kommer med oplæg til næste møde. Vi ønsker alle en god rengøring

10 Nyt fra Damerepræsentanten: herunder indkøbsønsker

KT foreslog skostativ udenfor dameafdelingen, så man slipper for snavs fra sko inde i omklædningen. Det blev vedtaget at forsøge med det.

Generelt for alle: alle indkøb over 2.000 kr. godkendes af kasserer inden køb. Rekvireres håndværkere, skal kasserer informeres. Alle håndværkere SKAL påføre regning, hvem der har bestilt arbejdet. Ved mindre beløb sendes originalkvitteringer til kasserer, som overfører til vedkommendes konto.

11 Nyt fra Herrerepræsentanten: herunder indkøbsønsker

VC oplyste, at det går godt hos herrerne.                         VC har kontortid på Helgoland hver dag mellem 06:30 og 07:30

12 Lille Helgoland

Efter en del diskussion om Lille Helgolands fremtid blev man enige om, at DN skulle gennemgå Lille Helgoland, der åbenbart trænger til vedligeholdelse. På næste bestyrelsesmøde tages stilling til fremtiden for Lille Helgoland.

13 Fremtidige møder: herunder datoer

Bestyrelsesmøder holdes generelt hver måned den 3. torsdag i måneden og skal holdes indenfor kl. 19:00 til 21:00. Næste gang torsdag den 15. december, se nedenfor. Vi vil prøve at holde bestyrelsesmøderne privat fremover. Alle bedes have kalender med til næste møde, så de fremtidige møder kan endelig bestemmes.

De vedtagne datoer for saunagus lægges på vor hjemmeside af JH.De vedtagne datoer for nøgleudlevering lægges på vor hjemmeside af JH.

14 Gitte Merrild kompensation

Kompensation blev vedtaget, og JH overbringer den.

15 Eventuel

Her blev flere ting diskuteret.

Amager den 7. december 2011  David Nielsen