Referat af bestyrelsesmøde DKG – 6. oktober 2014 kl 18.00

Bestyrelsesmøde i DKG den 6. oktober 2014 kl 18.00

Deltagere : Brille, Per, 2 x Kirsten, 2x Thomas. Afbud fra Jørn

Dagsorden :

  1. Fællessauna
  2. Nye medlemmer
  3. Kontingentfornyelse
  4. Fælles omklædning og herreomklædning
  5. Lille Helgoland
  6. Motionsredskaber herrerne
  7. Gæstedag
  8. Personsager

 

Ad  1.

Vores hidtidige arkitekt har bedt om at blive løst fra opgaven pga personlige forhold. Vi har derfor truffet aftale med arkitektfirmaet H+ om bygning af sauna. Det har naturligvis givet forsinkelse i processen, men vi og det nye arkitektfirma regner stadig med at saunaen står klar inden næste sommer.

Vi har dog under de nye omstændigheder valgt at droppe tangtag, og evt også isolering med tang. Vi må prioritere at saunaen står færdig, og der kommer derfor et traditionelt tagpaptag. Vi bygger stadig bæredygtigt, som besluttet på generalforsamlingen og stadig med de store glasfacader.

Ad 2.

Vi har optaget 550 nye medlemmer. Alle får en introduktion på 1 times tid før de får nøgle og adgang. Vi får mange positive tilkendegivelser for introduktionsforløbende, fra især nye men også fra gamle medlemmer, så det fortsætter vi med. Det sidste introduktionsforløb er den 21. oktober. Der er 50 på hvert hold, så vi kommer til at holde i alt 11 introduktionsforløb. Der har været mulighed for indmeldelse  fra den 30. august til den 20. sept. .Vi får stadig henvendelse om medlemskab, men vi er stoppet for denne sæson, fordi det trækker ret mange ressourcer fra bestyrelsen

 

Ad 3.

Kontingentopkrævningen er kørt problemløst for alle de gamle medlemmer der har været tilmeldt betalingsservice. Men alle de nye, som har fulgt vores utallige opfordringer til at tilmelde sig betalingsservice, har ikke haft det alligevel, fordi deres medlemsnr var kommet op på 7 cifre og så kunne Nets ikke modtage tilmeldingen. Det har vi fået ændret nu.  Conventus kører med fælles nummersystem i alle de tilsluttede foreninger, så derfor er medlemsnummeret blevet så højt. Det tog nogen tid før vi fandt ud af hvor problemet lå, men vi er så trætte af  Conventus og den manglende service, at  vi overvejer et andet system.  De pågældende har så fået en giro i stedet fra Nets. Men den var i mange tilfælde blevet væk eller ikke modtaget pga ændret adresse, så Thomas måtte lave en online betalingsmulighed. Thomas har svaret på i omegnen af 300 mails. Vi regner med at det bliver lettere næste år. Vi får i hvertfald ikke det samme problem.

Ad 4.

Vi har fået lov at låne noget af livredderrummet til fællesomklædning hvis vi satte en skillevæg op til teknikken. Trier har derfor fået indrettet et dejligt fællesomklædningsrum i den sydligste ende af servicebygningen.

Herreomklædningsrummet er også blevet renoveret. Der er blevet malet og opsat faste bænke, og der er kommet et ny skab. Der kommer også et større vindue i omklædningsrummet og i saunaen. Alt sammen medvirker til at rummet bliver mere lyst og kommer til at virke større.

Ad 5.

Jørn har gennemgået Lille Helgoland sammen med tømreren. Der var isoleret med flamingo under gulvet. Det er blevet fjernet fordi det er brandfarligt og pladerne er også fjernet for at give luft. Så nu er der kun bræddegulv.  Vi har ikke helt besluttet hvordan gulvbelægningen skal være, men pt synes medlemmerne at det er en stor fornøjelse at være dernede og lytte til bølgerne og skimte bølgerne gennem sprækkerne.

Ad 6.

Motionsredskaberne hos herrerne trænger til en kærlig hånd/udskiftning. Vi bevilgede 25.000 kr hertil.  Der er et medlem som gerne vil tage sig af det.    

Ad 7.

KMJ spørger Teambade om lov til at vi kan holde en gæstedag i slutningen af november.

Ad 8.

Refereres ikke her.

Ref. KMJ  9.okt 2014