Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/a/f/b/detkoldegys.dk/httpd.www/wp-config.php on line 23 juni 2017 – Det Kolde Gys

Baderegler sommeren 2017

Indtil 1. oktober gælder der nye regler for badning på foreningens aflukkede områder på Helgoland. Reglerne kommer dels fra Kultur- og Fritidsudvalgets beslutning 21. juni om at fastholde offentlig adgang til den kønsopdelte nøgenbadning, og de kommer dels fra generalforsamlingens beslutninger den 20. juni.

Kvinder
Dameafdelingen er kun for kvinder, døgnet rundt.
Der er adgang for offentligheden mellem kl. 10 og kl. 18 fra Skt. Hans til og med 31. august. Saunaer og omklædningsrum er kun for medlemmer.
Saunaerne kan anvendes, dog er den nye sauna lukket mellem kl. 10 og kl. 18.

Mænd
Herreafdelingen er kun for mænd mellem kl. 10 og kl. 19 og fra kl. 22 indtil morgenholdet kommer (se nedenfor under fælles).
Der er adgang for offentligheden mellem kl. 10 og kl. 18 fra Skt. Hans til og med 31. august. Saunaer og omklædningsrum er kun for medlemmer.
Saunaerne kan anvendes, dog er den nye sauna lukket mellem kl. 10 og kl. 18.

Fælles
I herreafdelingen er der fælles aktiviteter (uden kønsopdeling) på disse tidspunkter:
Morgenholdet bader, synger og hygger frem til ca. 8.30 (i herreomklædningen og i sauna samt morgenkaffe i kongressalen).
Der er fællesbadning (og fælles sauna i den ny sauna) frem til kl.10, og mellem kl. 19 og kl. 22). Fælles omklædning kan finde sted i det ny omklædningsrum med indgang fra enten dame- eller herresiden.
Der afholdes fælles sommergus i den nye sauna (planen annonceres snarest muligt).

Generelt
Saunaerne slukker kl 22:30 og tænder igen kl. 5:00.

Se reglerne som pdf: Baderegler sommeren 2017

Fortsættelse af generalforsamlingen, tirsdag den 20. juni kl. 19

Kære medlemmer!

Generalforsamlingen den 30. maj blev ikke færdig. Vi nåede de 7 første punkter, så vi starter med punkt 8 tirsdag den 20. juni kl. 19 i Amager Bio. Kom i god tid!

Dagsordenenfor fortsættelsen ser sådan ud:
Tirsdag den 20. juni 2017 kl 19.00, i Amager Bio, Øresundsvej 6, 2300 København S

8 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Kirsten Bech modtager genvalg for en 2-årig periode. Thomas C. Trier modtager genvalg for en 2-årig periode. Per Nørgaard Andersen modtager genvalg for en 2-årig periode.

Ivan Als, Casper Biering og Rasmus Klinck opstiller som bestyrelseskandidater.

9 Valg af 2 interne revisorer.

Anders Hjort og Lis Meyer genopstiller.

10 Forslag

Forslag fra bestyrelsen:
1. Bademuligheder sommeren 2017
2. Tænketank om fordeling m.v. fra sommeren 2018
3. Foranalyse vedr. udvidelse af badeanstalten
Indkommet forslag fra medlemmer:
Fremtidig brug af bygninger og areal

11 Eventuelt

Her finder du materialet for de enkelte tilbageværende punkter som PDF-filer:
Oprindelig dagsorden
Kandidaternes opstillingsgrundlag
Forslagene

Print selv, hvis du har mulighed for det.

Alt materialet er fremlagt på papir til gennemsyn på Helgoland og Lille Helgoland.

Husk: Vores vedtægter tillader ikke fuldmagter. Medlemsforslag, som er fremsat af mindst 30 medlemmer, bortfalder, hvis ikke mindst 20 af forslagsstillerne er til stede ved afstemningen. Er du på en stillerliste, skal du manuelt registreres når du kommer. Kom i god tid, så der er tid til registrering og især snak med hinanden. Vi serverer sandwich og vand. Generalforsamlingen stopper kl. 22.00.

Bestyrelsen opfordrer alle, der kan, om at komme til generalforsamlingen. Det er vigtigt, at generalforsamlingen repræsenterer foreningens medlemsskare bredt. Vi var glade for det store fremmøde den 30. maj, så kom og stem igen den 20. juni kl 19 – din forening behøver dig!

Med gyserhilsen

Bestyrelsen