Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/a/f/b/detkoldegys.dk/httpd.www/wp-config.php on line 23 februar 2015 – Det Kolde Gys

Nyhedsbrev 25/2-15: Nu skal vi prøve noget nyt: Fællestid !

Nu skal vi prøve noget nyt: Fællestid !

Resten af sæsonen frem til sommer kommer til at byde på store udfordringer for os alle. Der skal nemlig bygges.

Først er det TeamBade, der bygger et hus til livredderne i byggefeltet til højre for indgangen, og meget snart er det os, der bygger fællessaunaen. Og der bliver også bygget depot under halvtaget på servicebygningen inde på dameafdelingen.

Saunavognen og “Springerslottet” står i vejen for TeamBades byggeri og skal derfor fjernes inden byggeriet kan gå i gang.

Når springerslottet og containeren er fjernet, bliver det muligt at få saunavognen skubbet ind på land ad gangbroen, og vi sparer dermed udgiften til at få den sejlet væk.

Vi kan ikke bare sætte saunavognen et andet sted, for TeamBade vil have den tilbage nu, hvor det er nemt, og så den også kan lånes ud til andre.

Vi har lånt saunavognen af TeamBade helt tilbage fra 1. maj 2013. Aftalen var at den skulle leveres tilbage, når TeamBade bad om det, og vi havde selvfølgelig håbet på, at vi kunne låne den, helt indtil vores nye sauna var færdig.

Vi har været utrolig glade for saunavognen. Den har skabt rigtig meget godt samvær og glæde, og i høj grad bidraget til at vi nu opfatter os som een forening. Men heller ikke det midlertidige varer evigt, så vi må sige farvel til Moby Dick.

Byggeriet er planlagt til at gå i gang allerede den 3. marts.

Det giver store udfordringer, for fællesafdelingen har unægtelig taget en stor del af presset fra både herre og dameafdeling, samt opfyldt behov for den relativ store del af medlemmerne, der ønsker det ikke – kønsopdelte samvær.

Vi har holdt et ekstraordinært møde i bestyrelsen og gennemdrøftet hvad vi gør, når vi pludselig skal klare os på meget mindre plads, – og vi er kommet til, at selvfølgelig kommer det til at gå, – vi skal bare se på en bredere anvendelse af de faciliteter vi har til rådighed. Og så kan nogen af os tænke tilbage til for 6 år siden, da vi kun havde springerslottet. Det gik jo også. Måske fordi vi har bad.

Vi har derfor besluttet at indføre fællestid på både herre og dameafdelingen. Når der er fællestid, er der adgang for begge køn i både omklædning, sauna og bassin. Fællestiden fremgår af skemaet på hjemmesiden (http://detkoldegys.dk).

Gusmestrene har besluttet at stoppe gus. Herre og damesaunaerne er simpelthen for små, i forhold til hvad vi nu er vant til. Gusmestrene glæder sig i stedet til at starte op igen i den nye store sauna efter sommerferien.

Saunakapaciteten er jo mere end halveret, så vi håber, at I er åbne for at skaffe alle mulighed for at komme en tur i sauna. F.eks. ved at rykke ekstra tæt sammen, eller praktisere først ind først ud, eller kun een saunatur. Vi har ikke regler, vi tager hensyn.

På nuværende tidspunkt ved vi ikke om vi begrænses i vores adgang til fællesafdelingen, men vi beder alle om at tage hensyn til håndværkerne, og i fornødent omfang tage et håndklæde om den lille nøgne krop.

Alle håndværkerne får adgang til fælleshuset, så de kan varme sig og spise frokost.

Vi håber at vi alle får en god tid, og at I ser fællestiden som en god mulighed for at se noget nyt.

Og så til de spørgsmål I savner svar på:

Fra hvornår ? : Vi siger 3. marts, for det er den dato vi har fået meddelt. Men vi lægger besked på facebook og opslag på badeanstalten, når det træder i kraft. Så foreløbig fortsætter vi som hidtil

Hvornår er den nye sauna færdig ? det er den 14 uger efter vi har fået byggetilladelsen, som vi desværre stadig venter på. Men måske er den der i morgen, og så lader vi propperne springe, så hele København kan høre det.

Og hvor er grødisen vi lovede skulle komme ultimo januar ? Bestyrelsen beklager, men vi lover at tage afsted til Diskobugten for at hente den, når byggetilladelsen er kommet.

Vi orienterer løbende om ændringer i forbindelse med byggeriet på facebook og med opslag.

Vi ønsker jer alle godt badevand og masser af forårssol og lys!

Hilsen Bestyrelsen

26. februar 2015

Ref. af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 21. februar 2015 kl 17.30 hos Per

Deltagere : Jørn,Brille,Per, 2 x Kirsten, 2x Thomas.

Dagsorden :

Byggeri og mobilsauna

Teambade har meddelt os, at de den 3. marts iværksætter byggeri i byggefeltet til højre for indgangen.
De skal bruge hele arealet foran byggefeltet til arbejdsplads og materialer, og har derfor meddelt os, at vi skal have fjernet springerslottet og fællessaunaen inden den 3. marts.

Vi har spurgt om vi kunne få lov til fortsat at låne mobilsaunaen, og så placere den et andet sted, men Teambade ønsker saunavognen tilbage nu, så den også kan udlånes til andre. Teambade henviser også til, at saunavognen formentlig kan skubbes ind ad broen, når containeren og springerslottet er fjernet, og dermed bliver udgiften til fjernelse betragtelig mindre, end da vognen kom ud på badeanstalten.

Det giver os store udfordringer. Dels fsv angår den stærkt reducerede saunakapacitet, dels må vi forvente at brug af fællesomklædning og bademulighed i børnebassinet bliver indskrænket, når byggeriet pågår.

Efter en grundig drøftelse, besluttede vi følgende omkring brug af dame- og herreafdelingerne:

Herreafdelingen bliver fællesafdeling om morgenen indtil kl 09 på hverdage, og indtil kl 12 på lørdage og søndage samt alle dage fra kl 16 til kl 20.

Dameafdelingen bliver fællesafdeling alle dage fra kl 16 til kl 20.

Det gælder både sauna og omklædning og badning.

Baggrunden for etablering af fællestid er, at vi dels får en bedre udnyttelse af vores faciliteter og dels tilgodeser den store gruppe, som ønsker den ikke kønsopdelte brug.

Børn af begge køn kan være på herre og dameafdeling i fællestiden. Dog kun indtil kl 19. I den kønsopdelte tid, anvender vi svømmehalsreglerne om at børn fra 7 år og op, følger eget køn.

Halvtaget på servicebygningen, inde på dameafdelingen, vil blive inddraget til depot, og der vil derfor også være et byggeri her i den næste periode. Om end dog ikke af samme omfang, som det øvrige byggeri.

Vi vil bede gusmestrene om at tage stilling til i hvilket omfang, der fortsat kan være gus. Såfremt der skal være gus, vil det kun foregå i herresaunaen. Hvis der er gus uden for fællestiden, vil der naturligvis være adgang også for damerne.

De næste måneder bliver en udfordring for alle, men vi håber at den lyse tid og de kommende soltimer vil kunne kompensere.

Vi udsender nyhedsbrev til alle medlemmerne, og orienterer med opslag på hjemmeside, facebook og i omklædningsrummene.

Kirsten 22.febr 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 2. februar 2015 kl 18.00

Deltagere : Brille,Per, 2 x Kirsten, 2x Thomas. Afbud fra Jørn

Dagsorden :

  • Fællessauna
  • Dåb og dåbsfest
  • Diverse opfølgnng og orientering

Ad 1 – Fælles sauna
Besluttet at lade Logik og co udføre opgaven i totalentreprise, med arkitektfirmaet H+ som bygherrerådgiver. Kontrakterne kommer forbi advokat inden underskrift. Logik overtager projekteringsopgaven, herunder alle ingeniøropgaver fra arkitekterne. Der overføres 100.000 kr i honorar fra arkitekt til entreprenør for projektering. Vi er enig om pris fra Logik på ca 2 mio kr for saunaen. Logik skal bruge 12 hele arbejdsuger til at bygge saunaen og 2 uger til at starte op og forberede byggeplads. Vi afventer byggetilladelsen. Alle øvrige godkendelser er indhentet. Så snart byggetilladelsen er der, går Logik i gang. Der vil blive afholdt byggemøder 1 gang ugentligt. Vi spørger Jørn om han vil deltage i disse. Vi tror ikke længere på at saunaen når at blive færdig 1. maj, men vi håber selvfølgelig på at byggetilladelsen kommer ”i morgen”.

Ad 2 – Dåb og dåbsfest
Kører planmæssigt. KB har et fint samarbejde med morgenholdet om planlægning og bemanding af opgaverne. Per klarer indkøb. Der er orienteret om at alt er reserveret til dåben fra kl 10 til 16.
TT har styr på arrangementet og musikken i sundby sejl.

Ad 3 – Diverse
Medlem ville tage et ikke medlem med ind den 17.jan. Hun blev forhindret heri af et andet medlem. På den baggrund er bestyrelsen enig i, at give pågældende karantæne i 3 mdr.
Der ligger uafhentede nøgler hos Mejlshede som medlemmer har bestilt. TF og KMJ følger op herpå.
TF og KMJ tager kontortiden den 7. februar
TT og TF tager et møde med Mejlshede om låsene. Der er meget reparation.
Generalforsamling i VID i marts i Kerteminde.
Efter dåben skal vi i gang med at tænke GF i DKG.

Kirsten 10.febr 2015

Referat af bestyrelsesmøde den 12. januar 2015 kl 18.00

Deltagere : Brille, Per, 2 x Kirsten, 2 x Thomas. Afbud fra Jørn.

Dagsorden :

 • Fællessauna
 • Status økonomi
 • Dåb
 • Lille helgoland
 • Fortroligt punkt
 • Ad 1. Fællessauna

  Arbejdet skrider planmæssigt frem . Saunaen forventes stadig at stå færdig 1. maj.

  Ad 2. Status økonomi

  Indtægter som forventet, udgifter som budgetteret. Forventer 1,9 mio kr ved regnskabsårets afslutning.

  Ad 3. Dåb

  Planlægning af dåb og dåbsfest kører.

  Ad 4. Lille Helgoland

  Der har været højvande inde i badehuset. Låsen til dameafdelingen fungerer ikke. KB kontakter Mejlshede.

  Ad 5. Fortroligt punkt

  Refereret andet sted.

  KMJ 1. februar 2015