Warning: Constant ABSPATH already defined in /customers/a/f/b/detkoldegys.dk/httpd.www/wp-config.php on line 23 maj 2014 – Det Kolde Gys

Endelig indkaldelse generalforsamling 27/5-2014 kl 19.00

Generalforsamlingen afholdes i Amager Bio på Øresundsvej 6.
Den endelige dagsorden er:
1. Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår ekstern dirigent
2. Valg af referent, bestyrelsen foreslår ekstern referent
3. Valg af 4 stemmetællere
4. Bestyrelsens beretning
5. Godkendelse af årsregnskab 2013/14
6. Forslag fra bestyrelsen om nye vedtægter
7. Forslag fra Viggo Christiansen om fællessauna mellem herre og dameafdelingen
8. Forslag fra bestyrelsen om fællessauna i byggefelt på fællesafdelingen
9. Budget 2014/15, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Bestyrelsen foreslår kontingent på 600 kr årligt (stigning på 100 kr) og uændret indmeldelsesgebyr på 800 kr
10. Valg af kasserer. Nicolas Barnstein modtager ikke genvalg. Thomas Frisendal modtager valg som kasserer
11. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
12. Valg af herrerepræsentant. Jan Houmann modtager genvalg
13. Valg af 2 interne revisorer
14. Eventuelt.

Vi skal beslutte et nyt sæt vedtægter og en ny fællessauna, og vælge 4 kompetente medlemmer til bestyrelsen.

Her er al materialet til den ordinære generalforsamling tirsdag den 27. maj kl 19:

(Klik på den/dem, du vil downloade. De er i PDF-format, som kræver at du har en Adobe Reader eller tilsvarende).

DKG gf 2014 endelig dagsorden
Det Kolde Gys.beretning 2014
DKG Regnskab 2013-14 og budget 2014-15
DKG Vedtægtsforlag 2014
Forslag til ny fællesudsigtssauna
Bestyrelsens saunaforslag 2014

Print selv fra linkene ovenfor og tag med. Vi har et begrænset antal kopier med til generalforsamlingen.

Kom i god tid, så der er tid til indtjekning og udlevering af stemmesedler og at mødes med hinanden.
Vi byder på sandwich og vand.

Vi håber at se mange af jer.

Med gyserhilsen

Bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde i Det Kolde Gys 13. maj 2014

Tilstede: Kirsten Monrad (KM), Kirsten Bech (KB), Thomas Trier (TT), Nicolas Barnstein (NB), Jan Brille Houmand (JH) og Thomas Frisendal (TF)

1. Valg af ordstyrer og referent

Ordstyrer: TT. Referent: TF.

2. Status fællessauna

Det fremsendte forslag fra arkitekterne er ikke godt nok til at bruge på generalforsamlingen. Det er taget, der er til diskussion – resten ser godt ud og det bliver en god løsning. KM beder om en revideret udgave med et mere stringent tag og nogle bedre billeder. Skal være på plads senest 22/5.

3. Gennemgang af alt, vedrørende generalforsamlingen herunder forslag, beretning, budget

Der var følgende forslag:

2 sauna forslag (1 om fra Viggo “Morgenskjald” og et fra bestyrelsen)
Vedtægter (bestyrelsen)
Jørn og Roar om debatforum (bestyrelsen er enig).

Dagsorden, forslag, regnskab, budget, beretning kopieres og hænges op 22/5 (125 eks.) TT tovholder.
300 stemmesedler (TF skaffer)
Indcheckning (TT skaffer folk)
Medlemslister (TF)
Morgenholdet synges en sang (JH)
Jubilarer – TF checker om der er kandidater (25, 40, 50 års)
TT har kontakt med Amager Bio (bar)
Skaffe projektor TT

KM laver dagsordensforslag ud fra de gældende vedtægter.

Kirstens forslag til beretning blev gennemgået og der var konsensus om det meste.

4. Besøgsstatistik

TF har lavet besøgsstatistik, som fremlægges på generalforsamlingen. Kapaciteten holder for tiden, men der skal mere til.

5. Nyhedsbrev

Udkast udsendes til godkendelse på fredag.

6. Generel orientering

Team Bade har igangsat et program om etablering af nye trapper i stedet for de gamle ubrugelige og bedt om vores medvirken. Det gør vi naturligvis gerne. KB / TT /KM er på sagen.

Arbejdsdag 1. juni? Omklædningsvognen skal også retur, samme dag? KB og TT tovholdere.

KB er ved at forberede den kommende modernisering af i første omgang dameomklædningen.

Personsag – refereres ikke.

Roars henvendelse behandles på et møde efter den ordinære generalforsamling. Han kan tage en bisidder med.

Saunagruppen savner information om fremdriften. Lige så snart vi har de rigtige tegninger, sætter vi os sammen.

Flyvefiskens skrue beskadiget på Saltholmturen. Foreningen dækker selvrisiko på 8000 kr.

7. Evt.

Referent TF

Gus afslutning 15. maj 2014 – tilmelding nødvendig!

Tak fra gusmestrene!
Om 14 dage er det efterhånden blevet så varmt, at vi gusmestre pakker håndklæderne sammen og stiller olierne på køl for denne sæson.
Vi har haft en fantastisk sæson og oplever et støt stigende deltagerantal til vores gus og vi vil derfor gerne takke alle vores gusgæster og bestyrelsen for godt selskab og rigtig gode stunder på brædderne. Vi glæder os til efteråret hvor vi selvfølgelig håber at se både gamle og nye ansigter når vi atter vil svinge håndklæderne.

For at sige ordentligt tak har vi arrangeret et COCKTAILGUS som vil finde sted TORSDAG D. 15 MAJ fra 19:00 til 23:00.
Selve arrangementet vil bestå af en times gus, der vil have COCKTAILS som gennemgående tema – både hvad angår de valgte olier og de fortællinger/sange, der end må forekomme. Når gustimen er færdig mødes vi i fælleshuset hvor i vil blive budt på en cocktail og masser af samtale og hygge. Arrangementet er selvfølgelig åbent for alle, både nye som kendte ansigter ☺

For at tilbyde pladser til så mange deltagere som muligt har vi valgt at køre arrangementet i tre hold af 20 personer hver:
Hold 1 starter med gus fra 19:00 til 20:00 – og går derefter i fælleshuset til cocktail og hygge
Hold 2 starter med gus fra 20:00 til 21:00 – og går derefter i fælleshuset til cocktail og hygge
Hold 3 starter med gus fra 21:00 til 22:00 – og går derefter i fælleshuset til cocktail og hygge

Tilmelding:
Tilmelding foregår pr mail:
Send tilmelding til Ivan
(Kopier eventuelt email adressen herfra: ivanbirchlykholt@gmail.com).

Vær opmærksom på at tilmelding er bindende og skal indeholde:
– Hvilket hold man ønsker at deltage på, gerne i prioriteret rækkefølge.
– Mailadresse og telefonnummer

Man kan kun tilmelde sig selv. Hvis man ønsker at deltage med en ven eller veninde, skal man bede ham eller hende om også at melde sig til.

Pladserne bliver tildelt efter ”først til mølle princippet”. Sidste dag for tilmelding er dog mandag d. 12/5 kl. 12:00

Betaling:
Det koster 60 KR at deltage (indtægten går ubeskåret til at dække rekvisitter og cocktail). Pengene afregnes kontant ved fremmøde.

På vegne af gusmestrene

Lars Miss